Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two Secrets Two Heroes: Ushun Qoca Ogli Segrek and Qozl Korpesh

MILLI FOLKLOR, ss.26-36, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Woman in "Reshideddin's Oguzname"

MILLI FOLKLOR, ss.76-92, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor

folklor/edebiyat, cilt.25, ss.861-871, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Balıkesir Yöresi Evliliklerinde İnanç Faktörü: Dün ve Bugün

Alevilik Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TOPLUMSAL DEĞERLERLE NORMLARIN ÖĞRETİLİP HATIRLATILMASINDA BARIŞ MANÇO’xxNUN ROLÜ

Motif Akadem Halkbilimi Dergisi, cilt.12, ss.286-291, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İsyan Mevsimlerinde Eyleme Geçiş Aracı Olarak Saz İle Söz: Köroğlu Örneği

Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Mitolojisinin Toprağı Yurt Kılan Simgeleri

Türk Kültürü, cilt.2018, ss.109-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiirlerinde Herkesin Kendini Bulduğu Âşık: Çukurovalı Karacaoğlan

Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köken Mitleri Evlilik Kurumunun Ortaya Çıkışını Nasıl Açıklıyordu?

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.11, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cavlakların Devlet Ana Romanındaki Yansımaları Üzerine

Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, cilt.4, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAPISAL İŞLEVSELCİLİK AÇISINDAN FOLKLORDA DEĞİŞMEVE İŞLEVSEL ZORUNLULUKLAR MODELİ

Folklor/Edebiyat, cilt.23, ss.13-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Kıyı İki Halk Kahramanı: Alim Azamatoğlu İle Micanoğlu Hüseyin’e Karşılaştırmalı Bir Bakış

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, cilt.18, ss.159-178, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Folklorda Örtük ve Bozuk İşlev

Folklor/Edebiyat, cilt.23, ss.49-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tıva Kahramanlık Destanı Kangıvay Mergen de Kötülük Sorunu

Türkiyat Mecmuası, cilt.26, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alim Azamatoğlu Anlatılarında Olumsuz Tipler

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları, cilt.2, ss.3-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osman Akçokraklı Kazan Tatar Edebiyatı Tarihinden Aklımda Kalanlar Çeviri

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.131-149, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıva Halk Masallarında Ham ve Başkı Lamalar

Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alim Azamatoğlu Anlatılarında Yardımcı Kahramanlar

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.18-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Tatar Kimliğini Yeniden İnşa Etme Çabalarında Süreli Yayınlar ve Kitaplarda Yer Alan Folklor Ürünlerinin Rolü 1991 2014

Ege Universitesi Turk Dunyasi Incelemeleri Dergisi, cilt.15, ss.115-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cengiz Aytmatov un Beyaz Gemi Romanında Bireyin ve Toplumun Kaosu

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.14-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaz Dağları nın Eteklerinde Bir Türkmen Köyü Koşuburnu

Alevilik Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kardeşlik Dostluk Huzur ve Barış Simgesi Bir Çepni Köyü Güvemçetmi

Alevilik Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.29-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.12, ss.7-16, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıva Destan ve Masallarının Araştırılmasında Tür Sorunu

Milli Folklor, cilt.9, ss.85-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Şamanlığa Geçişteki Ölüp Dirilme Ritüelinden Türk Destanlarındaki Ölüp Dirilmeye

Milli Folklor, cilt.7, ss.75-85, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türk Destanlarındaki Epitetler Hakkında Dört Eser ve İlhan Başgöz ün Bir Yazısına Dair

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.1998, ss.693-699, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’deki Halkbilimi Araştırmalarını Nasıl Kurtarabiliriz?

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (3-5 Ekim 2019), Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.791-799

Balıkesirli Kadınların Statü, Rol ve Cinsiyet Kimliği Algıları

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.31-38

Geleneksel Türk Dünya Görüşünde Suret/Sima Algısı

Doğu Batı Konferansı III. International Conference The West of The East, The East of The West, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2018, ss.17-21

Yakub Kerim’in Köy Monografileri: Kırım Topraklarına Yeniden Kök Salmaya Çalışmak

XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.41-46

Dede Korkut’un Dört Kadını ile Balıkesir’xxin Üç Kadını Bağlamında Kadının Toplumsal Cinsiyet Kimliği

New Trendsin Social Sciences-V / Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 07 Temmuz 2018, ss.33-38

Onlar da İnsandı da Zorunlu Kültür Değişmeleri ve Kolhoz

Uluslararası Cengiz Dağcı Semozyumu Bildiri Kitabı 16-17 Mayıs 2017 Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Mayıs 2017, ss.21-25

Tıva Kahramanlık Destanlarında Düşmanı Saç Örgüsünü Keserek Yok Etme

International Conference: The West of The East, The East of The West, Prague/Praha, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.63-70

Kültür ve Dayatma: Türk Kültüründe Sol El Tabusu

International Conference: The West of The East, The East of The West, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.205-212

Türk Mitolojisinin Toprağı Yurt Kılan Simgeleri

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Semozyumu, Sivas, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

Social Statuses and Roles in Proverbs of Lithuanian Karaims

TATARS-MUSLIMS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA: PAST, PRESENT, AND FUTURE, Vilnius-Bohoniki, 27 - 30 Haziran 2017

Türklerde Gölge Algısı

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.2, ss.16-25

Türkiye deki Tıva Folkloru Konulu Çalışmaların Dünü Bugünü ve Yarını

Aktualnıe Voprosı Türkologiçeskih İssledovaniy, St. Petersburg, Rusya, 26 - 28 Ekim 2015, ss.333-340

Köken Mitleri Evlilik Kurumunun Ortaya Çıkışını Nasıl Açıklıyordu

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.86

Kırım daki Folklor Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği Üzerine

Göç, Kültür ve Kimlik Kapsamında Eskişehir Kırım Tatarları Çalıştayı, 11. 12. 2015 Eskişehir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Eskişehir Tepebaşı Belediyesi., Eskişehir, Türkiye, 11 Aralık 2015

Tıva Halk Masallarında Kam Başkı ve Lamalar Kham Bashki and Lamas in Tuvan Folk Tales

VII. European Conference on Social and Behavioral Science, Bükreş, Romanya, 11 - 13 Haziran 2015

Destan ve Masal Anlatımı Zamanı ile Anlatım Ortamını Belirleyen İnanışlar Nelerdir

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 09-15 Nisan 2006 İzmir, İzmir, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, cilt.1, ss.13-22

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın Folkloru: Statü ve Famaj

Paradigma Yayınları, Çanakkale, 2019 Creative Commons License

Youtube Adlı Video Paylaşım Sitesindeki Türkü ve Ağıtların Aile Geçmişinden Kişilerle İlişkilendirilerek Anlamlandırılması Üzerine Bir Değerlendirme

Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan'a Armağan, İbrahim Dilek,İhsan Kalenderoğlu, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.325-332, 2019 Creative Commons License

Halk Bilgisinin İnanış Temelli Temsilleri

Halk Bilimi El Kitabı, Aça Mustafa, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.345-440, 2019 Creative Commons License

Kazak Mitolojisi Araştırmalarının Erken Kayan Yıldızı: Serikbol Kondıbay

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, Şimşek Esma, İçel Hatice, Peker Selçuk, Nazlı Atiye, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.271-276, 2019 Creative Commons License

Kadın Folkloru Çalışmalarının Sürdürlebilirliği ve İşevselliğine Dair Bazı Öneriler

Tolpumsal Cinsiyet ve Kadın Folkoru Yazıları, Yolcu, Mehmet Ali, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.59-63, 2019 Creative Commons License

Halk Bilimi Araştırmalarının Kaynakları

Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.123-139, 2019 Creative Commons License

Halk, Kültür ve Gelenek

Türk Halk Edebiyatı, Aça, Mehmet, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-21, 2019

Fakir Dostu Bir Halk Kahramanı: Alim Azamatoğlu

Fakirlik, Gürsoy Naskali, Emine, Editör, Libra Kitap, İstanbul, ss.145-155, 2019

Türk Halk Edebiyatının Kaynakları ve Araştırma Yöntemleri

Türk Halk Edebiyatı, Aça, Mehmet, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.63-136, 2019 Creative Commons License

Toplumsallaşma ve Toplumsallaşma Eşiğinde Kültür

Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-12, 2019 Creative Commons License

Alim Azamatoğlu Anlatılarında Gayrimüslimler

Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Özbek, Ali İhsan vd., Editör, Kerkük Vakfı, İstanbul, ss.553-560, 2019

Halk Bilimi Veri Toplama ve İnceleme Teknikleri

Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.199-211, 2019 Creative Commons License

Kaynaklar

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, OĞUZ M. Öcal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.97-132, 2018

Halk Şiirinde Tür ve Şekil

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, OĞUZ M. Öcal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.239-286, 2018

Anonim Halk Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, OĞUZ M. Öcal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2018

Tanpınar ve Destan

Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar, Şahin, İbrahim-Depe, Deniz-Ankay, Nurcan, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.719-724, 2018

Destandan Romana Kozmos ve Kaos Algısı: ”Er Sogotoh” ve ”Onlar da İnsandı” Örnekleri

Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı Kitabı, İbrahim Şahin-Salim Çonoğlu, Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.321-330, 2017

Kuşlar Geleneksel Toplumlara Ne Söylüyor/du?

Kuş Kitabı, Emine Gürsoy Naskali - Ayşe Şeker, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.217-231, 2017

Yağan Karla Büyümek ve Yaşlanmak: Har ve Harlıg

Takvim Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Burcu Yanıklar, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.19-24, 2017

Türk Mitolojisinde Kartal

Türk Mitolojisine Giriş, Fatma Ahsen Turan - Meral Ozan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.229-238, 2017

Zeytin Ağacı Simgesi

Zeytin Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.225-269, 2017

Anonim Halk Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2017

Halk Şiirinde Tür ve Şekil

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.239-286, 2017

Toplumlaşma ve Toplumsallaşma Eşiğinde Kültür

Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editör, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.14-25, 2017

Halk Bilimi Veri Toplama ve İnceleme Teknikleri

Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editör, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.206-217, 2017

Şu Destanı ndaki Ögeden Reşideddin Oğuznamesi ndeki Yuşı Hoca ya

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Ali İhsan Özbek, Yüksel Topaloğlu, Oğuzhan Durmuş, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.633-638, 2017

Halk Bilgisinin İnanış Temelli Temsilleri

Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editör, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.306-397, 2017

Kanaklar

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.97-132, 2017

Halk Bilimi Araştırmalarının Kaynakları

Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editör, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.132-149, 2017

Türkiye’deki Kadın Folkloru Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Kadın Folkloru Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar, Yolcu, Mehmet Ali, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.17-31, 2017

Bir Uygarlaşma Öyküsü: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Ali Rıza Ödemir, Editör, Kripto, Ankara, ss.237-246, 2017

Halk Bilgisinin İnanış Temelli Temsilleri

Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.416-556, 2016

Toplumlaşma ve Toplumsallaşma Eşiğinde Kültür

Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.16-31, 2016

Kırım'daki Folklor Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği Üzerine

Eskişehir de Kırım Tatarları Diaspora Kültürel Miras ve Kimlik, Yolcu, Mehmet Ali, Editör, Tepebaşı Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir, ss.1-14, 2016

Halk Bilimi Araştırmalarının Kaynakları

Halk Bilimi El Kitabı, Aça, Mustafa, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.196-222, 2016

Kız Evinden Oğlan Evine Evlilik Töreni Uygulamaları

Aile Yazıları 8, Sakaoğlu Saim, Aça Mehmet, Ergun pervin, Editör, T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.79-91, 2015

İlk Yıllarda Çocuk İçin Yapılanlar

Aile Yazıları 7, Sakaoğlu Saim, Aça Mehmet, Ergun Pervin, Editör, T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.167-183, 2015

Tıva Masalları ve Masalcılık Geleneği

Türk Dünyası Masal Araştırmaları Tastarakay dan Keloğlan a, İsa Özkan, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.19-68, 2015

Bir Kanaat Önderi Olarak Aşık Şenlik

Türkmen Bilgesi Fikret Türkmen Armağanı, İbrahim Dilek - Ferah Türker, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.177-182, 2015

Orta Asya’da Uluslaşma Süreci ve Türkiyat Araştırmalarında Rus İlminskiy ve Ardıllarının Rolü

Orta Asya nın Sosyo Kültürel Sorunları Kimlik İslam Milliyet ve Etnisite, Ertan Efegil-Pnar Akçalı, Editör, Gündoğan Yayınları, İstanbul, ss.23-68, 2014

Halk Şiirinde Tür ve Şekil

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Oğuz, M. Öcal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.719-724, 2014

Anonim Halk Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Oğuz, M. Öcal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.133-238, 2014

Canış Bayış

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2013

Tıva Bilmeceleri

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, Metin Ergun, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.121-139, 2013

Çoban Kılığına Giren Destan Kahramanları

Çoban Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.279-290, 2011

Lanetin Kuşatmasında Bir Adam: Dirse Han

Lanet Kitabı, Emine Gürsoy-Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.167-173, 2009

Tıva Halk Masalları

Kömen Yayınları, Konya, 2007

Tıva Kahramanlık Destanları II

Akçağ Yayınevi, Ankara, 2005

Tıva Kahramanlık Destanları I

Akçağ Yayınevi, Ankara, 2004

Canıl Mırza

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004

Şor Türkleri ve Sözlü Edebiyatı

Türkler C 20, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.760-771, 2002