Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, ss.59-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerde Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlar ve Yalnızlık : İlişkisel Bir İnceleme

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.5-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Anne Baba ve Öğretmenlerinden Algıladıkları Duygusal İstismarın Öz-Yeterlikleri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi Üzerine Bir İnceleme

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.1323-1360, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive Role of Grit and Basic Psychological Needs Satisfactionon Subjective Well-Being for Young Adults

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.127-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Emotional Literacy Scale Development

JOUNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, cilt.4, ss.85-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Do Personality Traits Effect Shame and Guilt?: An Evaluation of the Turkish Culture

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.113-131, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Self-Compassion as a Protective Factor for Depression, Anxiety and Stress: A Research on Turkish Sample

TOJCE : The Online Journal of Counseling and Education (Danışma ve Eğitim Online Degisi), cilt.2, ss.36-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Etik Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.425-441, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination on the Perception of Violence and Its Relation to Self-esteem among Turkish Women

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.717-730, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutumun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.141-155, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Danışma /Terapi Sürecinde Kontrat

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.1-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim Odağı ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.59-74, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının birbirlerine yönelik algıları Transaksiyonel analiz açısından bir değerlendirme

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.3, ss.263-293, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spastik, Otistik ve Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin ve Kardeşlerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.227-236, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Özgürlükçü Paradigma

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-13, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liseli Ergenlerin Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.1-15, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psychological Well-Being in Emerging Adulthood: The Role of Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation

20. International Psychological Counseling and Guidance Congress, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.600-601

The Predictive Role of Life Positions on Forgiveness in Romantic Relationships: An Analysis in the Context of Transactional Analysis Theory

Globets 2018 Conference: An International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.30

Boşanmış Ailelerden Gelen Ergenlerde Özyeterlik Algısının Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Yordayıcı Rolü

I. Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.80-81

Ergenlerin Anne Baba ve Öğretmenlerinden Algıladıkları Duygusal İstismarın Öz Yeterlikleri İle İlişkisi Üzerine bir İnceleme

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.1150-1153

Duygusal Okuryazarlığın Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.79-80

Temel İhtiyaçların Doyumu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Ana Babaya Bağlanmanın Aracı Rolü

Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.564-566

The Mediational Role of Basic Psychological Needs Satisfaction in the Relationship between Parental Bonding and Subjective Well-Being

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.54-56

Culturally Meaningful Context: Internal Protective Factors to Resilience

33rd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Palma de Mallorca, İspanya, 2 - 04 Temmuz 2012, ss.73

Cultural Meaningful Resiliency Protection Agencies in Turkish Culture

33rd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Palma de Mallorca, İspanya, 2 - 04 Temmuz 2012, ss.74

Self-Compassion as a Protective Factor for Depression, Anxiety and Stress: A Research on Turkish University Students

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012, ss.109

Romantik İlişkilerde Bağlanma, Kişilerarası Duyarlılık ve Bağışlama

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.331

Resilience, Coping and Hope Among Turkish Young Adults Experiencing Stressfull Life Events

32nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Münster, Almanya, 18 - 20 Temmuz 2011, ss.100

Forgiveness in Close Relationships: The Predictive Power of Attachment and Subjective Well-Being

South-East European Regional Conference of Psychology, Sofya, Bulgaristan, 30 Ekim - 01 Kasım 2009, ss.12-21

Genel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Etik Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, ss.95

An investigation on Turkish military school students: Are there associations among big five personality factors, perceived family environment and hopelessness?

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.5458-5462

Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutum Üzerine Bir İnceleme

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.398-401

Perfectionism, Procrastination and Psychological Well-Being in Turkish Young Adult Sample

29th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Londrina, Brezilya, 16 - 18 Temmuz 2008

The Perception of Violence and Self-Esteem in Turkish Women

International Congress of Counseling, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2008, ss.26

Ebeveyn Kabul red algısı ve bağlanma tarzlarının kişilik özellikleri ve kişilerarası duyarlılık üzerindeki etkisi

IX. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007

Mathematic Anxiety and Mathematic Attitude of Turkish Students Preparing for University Entrance Exam

27th International Conference of Stress and Anxiety Research Society (STAR), Girit, Yunanistan, 13 - 15 Temmuz 2006, ss.136

Anger and Anger Expression in Adolescents: A Perspective of Transactional Anlaysis

27th International Conference of Stress and Anxiety Research Society (STAR), Girit, Yunanistan, 13 - 15 Temmuz 2006, ss.221

The Effect of Attachment Styles on Guilt, Shame and Loneliness

I. International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2006, ss.34

Attachment Styles, Big Five Personality Factors and Coping Behavior of University Students

26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Halle, Almanya, 21 - 23 Temmuz 2005, ss.3-4

Coping, Anger Expression and Psychological Well-Being Among Police Officers

25nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Amsterdam, Hollanda, 8 - 10 Temmuz 2004, ss.109

An Examination of the Relationship between Ego States of TransactionalAnalysis, Coping Styles and Negative Automatic Thoughts Among University Students

22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Palma de Mallorca, İspanya, 12 - 14 Temmuz 2001, ss.171

Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeğinin Ülkemiz Koşullarına Uyarlanması

II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1996, ss.198-204

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi Konularına Giriş: Kavramlar, İlkeler,Dönemler, Deniz Mehmet Engin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.27-56, 2018

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Bireyi Tanıma ve Bireyi Tanıma Teknikleri, Deniz Mehmet Engin, Erözkan Atılgan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.251-295, 2018

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları: Olgu Sunumu Yaklaşımıyla

Bilişsel Terapi, Akkoyun Füsun, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.314-351, 2018

Okul Öncesi Dönemde Çocukları Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri

Oyun Temelli Tanıma ve Değerlendirme, Önder Alev, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.51-64, 2018

Eğitim Psiikolojisi: Gelişim ve Öğrenme

İnsan ve Davranışı, Aydın Betül, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-27, 2014

Eğitim Psikolojisi: Gelişim ve Öğrenme

Geştalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme, Aydın Betül, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.259-282, 2014

Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi: Yaşamboyunca İyilik Halini Arttırmak

Tinsellik, İyilik Hali ve Gelişim: Yaşamlarındaki Ana Değerlere GBDT’nin Uygulanması, Korkut Owen Fidan, Editör, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, Ankara, ss.401-430, 2013