Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2000 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Stresle başaçıkma tarzlarının üniversite öğrencilerinde olumsuz otomatik düşünceler, transaksiyonel analiz ego durumları ve bazı değişkenler açısından incelenmesi

  Marmara Üniversitesi

 • 1994 Yüksek Lisans

  Liseli ergenlerin anne-baba tutumlarını algılamaları ile uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Marmara Üniversitesi