Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üç Ardışık Sinoorbital Mukormikoz Olgusu

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019

İmmunsupresif Hastada Posakonazol Profilaksisi Altında Gelişen Akciğer Lezyonu: Mukormikoz muydu?

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2019) 13-16 Mart 2019 Antalya, 13 - 16 Mart 2019, ss.563-564

Travma Sonrası Üçüncü Ayda Başvuran Komplike Staphylococcus Aureus Uyluk Apsesi Olgusu

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.287-288

Bir invazif pulmoner kandidiyazis olgusu

10. Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Macrolides

Antimicrobial Chemotherapy And Vaccineses, Yu VL,Edwards G,McKinnon PS,Peloquin C,Morse D., Editör, eSun Technologies, Pennsylvania, ss.243-279, 2005

Legionellosis

Current Therapy in Infectious Diseases, Second Edition , Schlossberg D., Editör, Mosby-Year Book, Inc. , Missouri, ss.427-429, 2001

Macrolides

Antimicrobial Chemotherapy A.nd Vaccines , Baltimore,USA 1999;795-820, Yu Vl,Merigan TC,Barriere SL, Editör, Lippincott Williams & Wilkins , Maryland, ss.795-782, 1999

LEGIONELLA INFECTIONS

HARRISON'S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE, Fauci AS,Braunwald E,Isselbacher Kj,Wilson JD,Martin JB,Kasper DL,Hauser SL,Longo DL., Editör, McGraw-Hill Medical Publishing Division , New York, ss.928-933, 1997

Legionellosis

3. Mülazımoğlu L, Yu VL. Legionellosis in: Current Therapy in Adult Medicine, Eds. Kassirer JP, Greene II HL. Mosby Year Book Inc., Philadelphia, USA 1997, 267-268, Kassirer JP,Greene II HL., Editör, Mosby-Year Book, Inc. , Pennsylvania, ss.267-268, 1997

Macrolides in Ear, Nose and Throat Infections

Infectious Diseases and Antimicrobial Therapy in Ear, Nose, Throat. , Johnston JT,Yu VL., Editör, W. B. Saunders Company (US) , Pennsylvania, ss.100-108, 1996