Assoc. Prof.

JALE ÇOKGEZEN


Faculty of Economics

Economics

Department of Economic Policy

Education Information

1992 - 1997

1992 - 1997

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

1989 - 1991

1989 - 1991

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat (Yl), Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

1997

1997

Doctorate

Kamu açıkları finansmanı, ekonomik etkileri ve Türkiye’xxde 1980-1995 dönemi kamu açığı finansmanının özel tüketim ve yatırım harcamaları üzerindeki etkisi ile ilgili bir çalışma

Marmara University, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1991

1991

Postgraduate

İstikrar politikaları ve Türkiye ekonomisinin (1980-1990) dönemi dış ticaret yapısının genel bir değerlendirmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

1997 - 2000

1997 - 2000

Lecturer PhD

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics

1989 - 1997

1989 - 1997

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics

Advising Theses

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014

2014

Geçiş Ülkelerinde İktisat Eğitiminde Dönüşüm ve Uluslararası Görünürlük Balkan İktisatçıları Örneği

ÇOKGEZEN M. , ÇOKGEZEN J.

internatıonal conference on Eurasıan economıes 2014, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.671-675

2004

2004

Kırgızistan Ekonomisinde Belirsizliğin Kaynakları

ÇOKGEZEN M. , Özcan G. B. , ÇOKGEZEN J.

Proceedings of the first İnternetional Conference on the fiscal Policies in transititon economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 16 April 2004, pp.189-195


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1