Doç.Dr.

JALE ÇOKGEZEN


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1997

1992 - 1997

Bütünleşik Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1991

1989 - 1991

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl), Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

Kamu açıkları finansmanı, ekonomik etkileri ve Türkiye’xxde 1980-1995 dönemi kamu açığı finansmanının özel tüketim ve yatırım harcamaları üzerindeki etkisi ile ilgili bir çalışma

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1991

1991

Yüksek Lisans

İstikrar politikaları ve Türkiye ekonomisinin (1980-1990) dönemi dış ticaret yapısının genel bir değerlendirmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1997 - 2000

1997 - 2000

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

1989 - 1997

1989 - 1997

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetilen Tezler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Geçiş Ülkelerinde İktisat Eğitiminde Dönüşüm ve Uluslararası Görünürlük Balkan İktisatçıları Örneği

ÇOKGEZEN M. , ÇOKGEZEN J.

internatıonal conference on Eurasıan economıes 2014, Skopje, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.671-675

2004

2004

Kırgızistan Ekonomisinde Belirsizliğin Kaynakları

ÇOKGEZEN M. , Özcan G. B. , ÇOKGEZEN J.

Proceedings of the first İnternetional Conference on the fiscal Policies in transititon economies, Bishkek, Kırgızistan, 16 Nisan 2004, ss.189-195


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1