Büyük Ortadoğu Projesinin Türkiye'nin Ortadoğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ekonomik ilişkilerine etkisi


Öğrenci: ULAŞ İNCİ

Danışman: JALE ÇOKGEZEN