General Information

Biography

Lisans öğrenimini Ankara  Üniversitesi Fen Fakültesi  Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamladı . İş hayatına 1985 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde  araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek Lisans öğrenimini Ankara  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  Kimya Anabilim dalında  tamamladı.1986 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktorasını Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Eğitimi Anabilim dalın da tamamladı.1992 yılında Atatürk Eğitim Fakültesine  öğretim üyesi olarak atandı. Halen Marmara  Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim dalında Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları bazıları; yapılandırmacılık Fen Öğretimin temelindeki öğretim stratejileri , kavram yanılgılarının giderilmesidir.

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Mathematics and Science Education
Program
Department of Science Education