Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AN ASSESSMENT OF THE USE OF CARTOONS IN POLITICAL GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS

International Journal of Geography and Geography Education, no.45, pp.286-297, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

İRAN’DA TURİZM FAALİYETLERİ, Tourism Activities in Iran

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.25, no.44, pp.269-284, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Siyasi Coğrafya Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.17, no.34, pp.421-439, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Sektörünün Şehirleşmeye Etkileri: Manavgat Örneği

International Journal of Geography and Geography Education, no.41, pp.199-220, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geography Courses in the Identity Construction and Spatial Belonging Development of Turkish-origin Students Living in Germany

Review of International Geographical Education Online, vol.9, pp.63-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

SURİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDASURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.25-57, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Süreklilik ve Kalıcı Oy Kullanma Bakımından Türkiye2011 ve 2015 Genel Seçim Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Türklük Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.7-17, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study of Students’ Opinions About History Subjectsin the Social Studies Curriculum

Journal of Literature and Art Stud, vol.7, pp.1347-1353, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nüfus Özellikleri Bakımından Islahiye

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.409-429, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Perception of Environment and Developing Cognitive Maps

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.36, pp.48-56, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.1-11, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Social Sciences Teachers' Opinions About Developing Map Literacy of Students

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.34, pp.61-69, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

6 ve 7 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları

International Journal of Field Education, vol.2, pp.33-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Research on Impact of the Learning Environment Created WithTheory of Multiple Intelligences on Student Success

US-China Education Review A, vol.6, pp.138-143, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005 İlköğretim Programında Çevre Eğitimi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.106-119, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öğretiminde Kullanılan Haritalar Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation of Maps Used in History Education

Türk Tarih Eğitimi Dergisi (Turkish History Education Journal), vol.4, pp.122-155, 2015 (Other Refereed National Journals)

Prof Dr İbrahim Güler Hakkında

Journal of History Studies, vol.7, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimagusa

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.28, pp.501-525, 2013 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A Comparative Study upon Determination of Scientific Literacy Level of Teacher Candidates

Educational Research and Reviews, vol.8, no.19, pp.1888-1896, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.34, pp.5-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.33, pp.5-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

e-international journal of educational research, vol.1, pp.26-40, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A COMPARATIVE STUDY ON VALUE RANKING OF THE TURKISH TEACHING DEPARTMENT STUDENTS IN TWO UNIVERSITIES

A Journal Pertaining To College Students, vol.4, no.43, pp.1191-1203, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geography Teachers' Views on the Revised High School Geography Curriculum

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.18, pp.1-20, 2008 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Opinions of prospective social studies teachers on the use of informationtechnologies in teaching geographical subjects

Journal of Instructional Psychology, vol.35, pp.126139, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Lise Coğrafya Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.1, pp.1-19, 2008 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi ile İlgili Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.1-12, 2002 (Other Refereed National Journals)

Şehirlerin Etki Alanlarının Ulaşım Sistemlerine Göre Değişmesi: Samsun Örneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Coğrafya Serisi, vol.1, no.1, pp.107-129, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Cumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkiye Nüfusu

SDÜ FEn-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.81-91, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyasi Coğrafya ve Jeopolitikte Karikatürlerin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Sivas, Turkey, 14 October 2021

Batum’da Coğrafi Gözlemler

(UCEK-2019)II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3 - 05 October 2019

Enerji Kaynakları Kullanımının Mekânsal Değişimi Şekillendirmesi Konusunda Bir Örnek: Doha

(UCEK-2019)II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Turizm Sektörünün Şehirleşmeye Etkileri:Manavgat Örneği

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.324-326

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE TÜRK DÜNYASINI GENEL GÖRÜNÜMÜ

VI. Uluslararası Tiirk Diinyası Araştırma Sempozyomu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 June 2019

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Petrol Gelirlerinin Yerleşmeye Etkisi

International Conference on Management and Social Sciences, 17 - 19 November 2018 Sustainable Development

An Analysis Of Regional Continuous And Permanent Voting In Turkey’s 2011 And 2015 General Elections

3. International Journal of Social Sciences Education Research (ICSER), 27 - 29 April 2017

İnsani gelişmişlik raporlarında İslam Ülkeleri

7. Dünya İslam Formu, Yazd, Iran, 24 - 25 May 2016

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE DOĞAL KAYNAKLARININ KULLANIMI UZERİNE JEOPOLİTİK BİR DEĞERLENDİRME

7. Uluslararası Türk Asya Kongresi, Trans Pasifik Ortaklığı, Asya ve Türkiye, 20 - 22 April 2016

An Analysis of Sixth Graders Opinions About History Topics in Social Studies

8th World Conference on Educational Sciences, 4 - 06 February 2016

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININKÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

1. Uluslararası Uygulamalı BilimlerKongresi, Konya, Turkey, 23 - 25 October 2015, vol.614

İslam Ülkelerinde Toplumsal Yapı Demokratik Katılım ve Güvenlik

“6th Think Tanks Forum of the Islamic Countries”, 7 - 09 March 2015

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Disipliner Çeşitlilik: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE SOSYAL BİLGİLER NEDİR

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2009

“Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem OlarakEmpatinin Etkililiği

I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2003

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Dersinde Edebi Türlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, GÜR, Hülya, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.103-114, 2021

Coastal of Turkey

in: Physical Geography of Turkey, Hamza Akengin,İskender Dölek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.250-260, 2019

Türkiye’xxnin Konumu

in: Türkiye’xxnin Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin, İskender Dölek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-8, 2019

SİYASİ COĞRAFYA, JEOPOLİTİK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, Prof. Dr. Nuran Taşlıgil’xxe Armağan, Üçışık Erbilen, Süheyla Şahin, Güven, Editor, Eski Babil Yayıları, pp.219-234, 2019

Coğrafya Biliminin Tanımı, İlkeleri, Konusu, Bazı Temel Kavramları ve Öğretimi.

in: Genel Fiziki Coğrafya, Akengin Hamza, Dölek İskender, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-32, 2019

Türkiye’xxnin Denizleri ve Kıyıları

in: Türkiye’xxnin Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin, İskender Dölek, Editor, Pegem Akdemi, Ankara, pp.287-310, 2019

SOCIAL STRUCTURE DEMOCRATIC PARTICIPATION AND SECURITY IN ISLAMIC STATES

in: BUILDING MULTI-DIMENSIONAL SECURITY IN THE ISLAMICCOUNTRIES, Özev, Hilmi, Editor, TASAM YAYINLARI, İstanbul, pp.57-66, 2018

Giriş

in: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin, İskender Dölek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-5, 2015

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrarihçesienme Ortamlarının Tarihçesi

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları, Sever Ramazan, Koçoğlu Erol, Editor, Pegem akademi, pp.17-38, 2015

Understanding the present and the future of the Middle East: A political evaluation

in: Change in the Middle East and North Africa, Hilmi Özev, Editor, Tasam, pp.161-170, 2013

Kasabadan Şehre geçiş Sürecine Bir Örnek: ENGİZ (ONDOKUZMAYIS/SAMSUN)

in: Geçmişten Günümüze Samsun, Cevdet Yılmaz, Editor, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, pp.367-387, 2007