Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Theoretical Investigation on Hurtful Communication in Close Interpersonal Relationships and Responses Given To Hurtful Communication

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi , pp.91-123, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Antecedent of Union Commitment in Turkish Food and Transportation Sector

Çalışma ve Toplum, vol.1, no.40, pp.85-102, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Relationships of Job and Life Satisfaction With Intention To Leave Among Unionized Hotel Employees In Turkey

İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,, vol.11, no.2, pp.55-67, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Call Center Work From Employer And Employee Perspective: Two Field Studies From Turkish Banking Sector

İşgüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.8, no.2, pp.22-35, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik Performans İzleme Sistemlerinin Çalışanlar ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.1-19, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019

Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes

5th International Congress on Social Sciences, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.208

Consumer Fanaticism and Parasocial Interaction

USOS 1.International Conference on Social Sciences, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.140

ANTECEDENTS OF INTENTION TO LEAVE THE PROFESSION AMONG TURKISH JOURNALISTS

USOS 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.324-325

IMPACT OF JOB SATISFACTION (JS) FACETS ON INTENT TO LEAVE (ITL) FOR HUMAN RESOURCES EXPERTS (HRE): A STUDY FROM TURKEY

13th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Barcelona, Spain, 14 - 16 April 2016, pp.569-574 identifier

Internationalization of Firms from New Emerging Markets in other New Emerging Markets Opportunity Development of a Turkish Firm in Romania

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2015, pp.982-992

Yaşam Boyunca Mahremiyet Ölümden Sonra İtibar Kadının İnsan Hakları Bağlamında Arama Motorlarında Unutulma Hakkı

5th International Conference on Women Studies: Neoliberal Discourse and Gender Equality, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 March 2015, vol.1, pp.593-606 Sustainable Development

Bullying Among Turkish Bank Employees and Its Relation With Sick Leave

The 12th Asia Pacific Management Conference: Managing Competetiveness in Knowledge Economy, Ayutthaya, Thailand, 17 - 19 November 2006

Effect of Burnout and Workload on Job Satisfaction Among Call Center Employees

2nd International Conference on Business, Management and Economics, 15 - 18 June 2006

Turkish Pirate Pop Music Consumers An Explanatory Research On Differentiating Features

The Global Business and Economics Research Conference, Miami, 12 December 2005

Aday Açısından Personel Seçim Sürecinin Adilliğinin Değerlendirilmesi

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 12 - 14 May 2005

Ücrete İlişkin Örgütsel Adalet Algısı Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004

A Contemporaray Communications Perspective In The Field of Brand Loyalty

Proc, 9th International Corporate and Marketing Communications Conference, 05 April 2004, pp.325-330

Books & Book Chapters

Kişilerarası İlişkilerde Sevgi iletişimi ve Sevgi Mübadele Teorisi

in: İletişim Araştrımaları ve Medya Analizleri Bulgular-Eleştiriler, Selma Koç Akgül, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.54-77, 2019

İşe Bağlanma

in: Çalışma Yaşamında Davranış, Aşkın Keser/Gözde Yılmaz/Senay Yürür, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.127-146, 2018

İletişim

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, DORA, Bursa, pp.109-162, 2017

Duygusal ve Sosyal Bulaşma

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.291-321, 2016

İzlenim Yönetimi

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.99-128, 2016

Örgütlerde İntikam

in: Örgüt Yönetiminde Duygular, Beliz Ülgen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.231-248, 2016

Duygusal ve Sosyal Bulaşma

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.291-321, 2016

İzlenim Yönetimi

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.99-128, 2016

Örgütsel İletişim

in: Örgüt Sosyolojisi, MEMET ZENCİRKIRAN, Editor, ora Basım-Yayın, Bursa, pp.291-336, 2015

Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey

in: Business Society and Politics Multinationals in Emerging Market International Business and Management, Amjad Hadjikhani,Ulf Elg,Pervez Ghauri, Editor, Emerald Ink Publishing, London, pp.303-325, 2013

Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey

in: Business Society and Politics, AMJAD HADJIKHANI, ULF ELG, PERVEZ GHAURI, Editor, Emerald, pp.303-325, 2012

Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi

in: Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.289-317, 2010

Pozitif Çalışma Psikolojisi Açısından Güçlü Yön Odaklı Personel Seçim Süreci

in: Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atila Yelboğa, Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.191-220, 2010

Örgütlerde Dedikodu ve Söylenti

in: Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Aşkın Keser,Gözde YILMAZ,Seray Sever, Editor, Umuttepe , Kocaeli, pp.245-276, 2009

Çok Uluslu İşletmelerde İzlenim Yönetimi ve Kurumsal İmaj Oluşumuna Katkısı

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Business in Politics

Sage, London/New Delhi , pp.71-72, 2017 Sustainable Development