Education Information

Education Information

 • 2001 - 2004 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin örgütsel adalet algısının çalışanların tutum ve davranışları üzerindeki etkisi

  Istanbul University

 • 2001 Postgraduate

  Öğrenen organizasyon ve kurum kültürü arasındaki ilişki

  Istanbul University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English