Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The defect detection in glass materials by using discrete wavelet packet transform and artificial neural network

JOURNAL OF VIBROENGINEERING, cilt.16, ss.1434-1443, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The application of instantaneous reactive power calculation methods to a real power system

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.29, ss.1083-1092, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Spectrum Analysis of GMA Welter in Various Working Modes

ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, cilt.9, ss.5-16, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Estimation End Effect of Single-Sided Linear Induction Motor by Using Discrete Wavelet Packet Transform and Artificial Neural Network

INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, cilt.6, ss.2277-2285, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of optimum operation cases in electric arc welding machine using neural network

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.25, ss.1003-1010, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wavelet Based Reference Current Calculation Method for Active Compensation Systems

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, no.2, ss.61-66, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analyzing End Effect of Single-Sided LIM by Using Wavelet Filter Bank

TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, cilt.6, ss.61-68, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Design of a Hall Effect Current Transformer and Examination of The Linearity with Real Time Parameter Estimation

Elektronika Ir Elektrotechnika, cilt.101, no.5, ss.3-8, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Experimental Wavelet Packet Transient State Analysis of Electrical Machines Directly Fed by Photovoltaic Cells

International Review of Electrical Engineering, cilt.5, ss.2081-2087, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analog Jiroskop Sistemlerinde Kullanılan Elektromekanik Döner Milli Generatörün Frekans Analizi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.671-677, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emg Signal Classification Using Fuzzy Logic

BALKAN JOURNAL OF ELECTRICAL COMPUTER ENGINEERING, cilt.5, ss.97-101, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF SOUNDS GENERATED FROM WELDING MACHINE WHILE IN IDLE AND OPERATIONAL MODE BY ACOUSTIC METHOD

Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wavelet Based Instantaneous Reactive Power Calculation Method and a Power system Application Sample

The International Review on Modelling and Simulations, cilt.2, ss.745-752, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluation of student performance in laboratory applications using fuzzy logic

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.902-909, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wavelet Çok Çözünürlüklü Analizin Simülasyon ile Gerçekleştirilmesi

3e Electrotech, ss.124-130, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental Wavelet Transient State Analysis of Electrical Machines Directly Fed by Photovoltaic Cells

WSEAS Transactions on Circuits and Systems, cilt.8, ss.719-728, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hall Etkili Akım Transformatörünün Spektral ve İstatiksel Analizi

e-Journal of New World Sciences Academy, Natural and Applied Sciences, cilt.2, ss.340-346, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Aydınlatmanın Çalışma Performansı Üzerine Etkileri

3e Electrotech, ss.110-115, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The System Design of Photovoltaic Supported Light PipeLED Hybrid Illumination

6. Europan Conference on Renewable Energy Systems ECRES 2018, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018, ss.1079-1088

Electromyogram Signal Filtering Using Discrete Wavelet Transform

8th InternationalAdvanced Technologies Symposium(IATS), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.510-516

Temperature and Photometric Analysis of Multichip Power LEDand Retrofit Lamp

8th International advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.884-894

ANALYSIS OF SOUNDS GENERATED FROM WELDING MACHINEWHILE IN IDLE AND OPERATIONAL MODE BY ACOUSTIC METHOD

Scientific anniversary conference, 20 YEARS TRAKIA UNIVERSITY, Stara-Zagora, Bulgaristan, 19 - 20 Mayıs 2015

Increase Energy Savings with Lighting Automation Using Light Pipes and Power LEDs

at International Conference on Civil and Architectural Engineering ICCAE 2013, Stockholm, İsveç, 15 - 16 Temmuz 2013

Examination of The Discharge of Gases Used in The Event of High Voltage

International Conference Engineering, Technologies and System , TECHSYS 2013, Plovdiv, Bulgaristan, 29 - 31 Mayıs 2013

Evaluation of student performance in laboratory applications using fuzzy logic

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.902-909 identifier identifier

Web Tabanlı Bulanık Mantık Eğitim Simülatörünün Başarıya Etkisinin İncelenmesi

3th International Computer & Instructional Technoloies Symposium (ICITS), Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2009

Yapay Zeka Tekniklerinin Web Tabanlı Öğretimi ve Bir Müfredat Önerisi

3th International Computer & Instructional Technoloies Symposium (ICITS), Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2009

The Real Time Wavelet Denoising of the Hall Effect Current Transformer

3th International Workshop Mini Symposium on Applications of Wavelets to Real World Problems, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2008

Analysis of Ferroresonance on Single Phase Line Model

5th International Advanced Technologies Symposium, 13 - 15 Mayıs 2009

Alarga Rüzgar Türbini Teknolojisi Bakım ve İşletme Özellikleri ile Türkiye de Yapılandırma Durumunun Enerji Gereksinimi Açısından Değerlendirilmesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Electrical Measurement for Data Acquisation

LAMBERT Academic Publishing, Berlin, 2017

Light Pipes and Power LEDs Energy Saving Application

LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2016