Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exploring the role of miRNAs in the diagnosis of MODY3

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, ss.620-632, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection of PIK3CA Gene Mutations with HRM Analysis and Association with IGFBP-5 Expression Levels in Breast Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.9327-9333, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanserde Genetik Üstü (Epigenetik) Mekanizmalar

Türk Nöroşirorji Dergisi, cilt.27, ss.112-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Neoadjuvan kemoterapi alan lokal ileri evrememe kanseri hastalarında dolaşımdaki tümörhücresi moleküler analizleri

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Uluslararası katılımlı, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.109

Association of telomere length variation and IGFBP7 promoter methylation with breast cancer

EACR-Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2015

Association of IGFBP-5 exon-I methylation and gene expression inbreast cancer

European hHuman Genetics Conference 2013, Paris, Fransa, 8 - 11 Haziran 2013, ss.369-370

mir-140 is a Candidate Regulator of IGFBP5 Expression in BreastCancer

European Human Genetics Conference 2013, Paris, Fransa, 8 - 11 Haziran 2013, ss.529-530

Kitap & Kitap Bölümleri

MOLEKÜLER ÜROLOJİ ÜROLOJİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TEMELİ

Ürolojik Hastalıkların Moleküler Temeli, Levent TÜRKERİ, Ayşe ÖZER, Fehmi NARTER, Editör, ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ, ss.135-147, 2012