Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.9, ss.149-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Incivility in digital era: a study on cyberbullying

The European Proceedings of Social Behavioural Sciences, cilt.54, ss.59-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trust Scale Development in Turkey

E-proceedings14th E-LEADER Berlin, Chinese American Scholars Association (CASA), Berlin, Germany., 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Job Embeddednes in Relation with Different Socio Demographic Characteristics

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.51-61, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Preliminary Study For the Development Of Uncertainty Avoidance Instrument in Turkey

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.1, ss.34-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Boyutlar İçerisinde Şekillenen Çatışma Tarzları

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.245-262, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜREL BOYUTLAR İÇERİSİNDE ŞEKİLLENEN ÇATIŞMATARZLARI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.245-262, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CONFLICT MANAGEMENT STYLESIN RELATION TO DEMOGRAPHICS

Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, cilt.22, ss.107-140, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hofstede’nin Eril ve Dişil Boyutunun Kadınlar ve Erkekler Açısından Değerlendirilmesi

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.57-63, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRMEÇALIŞMASI

akdeniz i.i.b.f. dergisi, cilt.7, ss.135-153, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Esenlik (Well-being) ve Çatışmayı Ele Alış Tarzı

ÖNERİ Dergisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.61-82, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven: Bir anket geliştirme çalışması

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.7, ss.49-59, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Individual And Organizational Factors That Affect Political Behavior

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.101-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politik davranış: Bir Anket geliştirme çalışması

Akdeniz Universitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.135-153, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlar ve Erkekler Açısından Örgütsel Güç Aralığı

Öneri Dergisi, cilt.6, ss.71-87, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın ve Erkekler Açısından Güç Aralığı

ÖNERİ M.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, cilt.24, ss.71-87, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethics Trust and Mutual Assistance

vision : The Journal of Business Perspective, cilt.9, ss.25-38, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The impact of downsizing practices on self efficacy

Boğaziçi Journal, cilt.24, ss.47-74, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şirket Küçülmelerinin İşte Kalan Personel Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Yönetim Dergisi, ss.43-55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başarılı Şirket Küçülmeleri

Öneri Dergisi, cilt.5, ss.95-103, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendi Kendini Yöneten Ekipler (Örgütlerde İlk Örnekler)

Yönetim Dergisi, ss.45-52, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekip mi Grup mu?

KalDer Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.368-378

Incivility in Digital Era: A Study on Cyberbullying

ISMC 2018 - 14th International Strategic Management Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.1, ss.37-48

Yöneticinin Astına Duyduğu Güven : Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, cilt.1, ss.881-888

Trust in Supervisor, Colleagues and the Organization

11th International Society for the Study of Work Organizational Studies, Singapore, Singapur, 22 - 25 Haziran 2008

Trust in Supervisor, Colleagues and the Organization”, Proc. 11th International Society for the Study of Work Organizational Studies

Trust in Supervisor, Colleagues and the Organization”, Proc. 11th International Society for the Study of Work Organizational Studies, 16 - 18 Mayıs 2008

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Sahiplerinin Çalışma Amaçları Üzerine Bir Araştırma

16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.307-313

Conflict Management Styles in Relation to Demographics

13th Eawop Congress, Stockholm, İsveç, 9 - 12 Mayıs 2007

Çatışmayı Ele Alış Tarzı ile Özsaygı ve Güven Arasındaki İlişki

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, ss.77-89

Generalized Self-efficay, OBSE and Organizational Trus

Proc. 10th İnternational Society for the Study of Work Organizational Studies, 18 - 20 Mayıs 2006

Power Distance Trust And Organizational Citizenship Behavior

1ST International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2005, cilt.2, ss.59-77

Ethics Trust and Mutual Assistance

19th Workshop On Strategıc Human Resource Management, Paris, Fransa, 22 - 23 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

İşyeri Nezaketsizliği

Örgütsel Davranış Gündemdeki Kavramlar, Turgut Tülay, Editör, Çağlayan, İstanbul, ss.139-171, 2018

Çalışma Amaçları ve Kariyer Tercihleri

Değerli İnsana “Değer”li Çalışmalar: Yaşam ve Çalışma Değerleri Üzerine Araştırmalar, Turgut, T. Çinko,M., Editör, Beta, İstanbul, ss.105-118, 2017

Değerler ve Öğrenci Tutkunluğu

Değerli İnsana “Değer”li Çalışmalar: Yaşam ve Çalışma Değerleri Üzerine Araştırmalar, Turgut,T Çinko,M, Editör, Beta, İstanbul, ss.175-200, 2017

Esenlik Tanımı ve Ölçek Geliştirme Gereksinimi

21. Yüzyılda Pazarlama ve Yönetim Sezgileri, Çobanoğlu, E., Bilgin, Z. Gürdal, S, Editör, Detay, İstanbul, ss.135-148, 2012

Power Distance and Trust

Convivence in Organizations and Society, Francesco Avollone, Handan Kepir Sinangil, Antonio Caetane, Editör, Guerini Studio, Milan, ss.105-112, 2005