Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Teknolojiler, Değişen Endüstri İlişkileri ve İşçi Sendikalarındaki Dönüşüm

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.41, ss.432-452, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa da İşsizlik ve Emek Piyasalarının Performansı

STRATEJİK ÖNGÖRÜ, ss.34-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahilik Ruhu ve Çalışma Standartları

Türk Dünyası Tarih Dergisi, ss.41-43, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Kayıtdışı İstihdam ve Avrupa Birliği

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, ss.88-93, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COLLECTIVE BARGAINING STRATEGIES IN TURKEY WORKERS TRADE UNION

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.115

Düzensiz Göçün Türkiye Emek Piyasasına Etkisi

13. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BAKÜ, AZERBAYCAN, Baku, Azerbaycan, 17 - 20 Mayıs 2017, ss.335-345

Uluslararası Dış Kaynak Kullanımının Gelişmiş Ülkelerin Emek Piyasalarına Etkisi

ICKEM 2013 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, Malta, 27 Ekim 2014 - 30 Eylül 2016

ILO NORMLARI VE TÜRKİYE DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SORUNU

International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory and Practice (SSHIF 2015), Varşova, Polonya, 14 - 20 Eylül 2015

Uluslararası Dış Kaynak Kullanımının Gelişmekte Olan Ülkelerin Emek Piyasalarına Etkisi

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.369-379