Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi Dr.

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Toplu Pazarlık Stratejileri

 • Lisans Endüstri İlişkileri II

 • Lisans Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

 • Lisans Endüstri İlişkileri II

 • Lisans Toplu Pazarlık Stratejileri

 • Lisans Karşılaştırmalı Emek Piyasaları

 • Lisans Endüstri İlişkileri I

 • Lisans Karşılaştırmalı Emek Piyasaları

 • Lisans Endüstri İlişkileri I