Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TEMEL YETENEKLER ÜZERİNE ETKİ ANALİZLERİNDE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK ALGISININ ARACILIK ROLÜ

International Journal of Management and Administration, cilt.4, sa.8, ss.360-381, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation Of Correlation Between Ethical Leadership And Wellness Of Employees The Sample Of Healthcare Employees

IPASJ International Journal of Management (IIJM), cilt.3, ss.46-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Organizational Ethic Codes About Perceptions of Guilt and Shame

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.213-221, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadına Yönelik Dijital Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Kadına Yönelik Dijital Şiddetle Mücadele Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 30 Temmuz 2020

Küresel Covid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar

Küresel Covid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar - Geleceğin Ailesi, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2020

Research conducted in an International Company with the aim to determine Managers effect on Employees Stress Levels their Intention to Resign and Commitment to the Organization

4th and 5th International Conferences on New Challenges in Management and Business, Dokuz Eylul University and Varna University of Management, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Eylül 2016, ss.60

The Assessment of Relationship Between Job and Life Satisfaction The Sample of Health Employees

1. International Black Sea Business Administration Symposium, Giresun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

İŞ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

I. INTERNATIONAL BLACK SEA BUSINESS ADMINISTRATION SYPOSIUM, Giresun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, cilt.1

ETİK İKLİMİN ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

I. INTERNATIONAL BLACK SEA BUSINESS ADMINISTRATION SYMPOSIUM, Giresun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, cilt.1

The Moderating Role of Self-Efficacy on the Relationshipbetween Victimization and Performance

2016 IEDRC/CBEES INSTANBUL CONFERENCES, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2016, cilt.1, ss.73-76

If Our Employees Misunderstand The Company Strategy

The 3rd International Conference on Advances in Business and Economics (ICABE 2016), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2016

Yeniliği Destekleyen Örgüt İklimi ile Çalışan Performansı İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.651-656

Components that Designate Future Organizational Structures A Comparative Analysis Among MBA Students in Two Different Countries

International Journal of Arts and Sciences, boston, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mayıs - 03 Haziran 2010, cilt.3

Yenilik Yönetiminde Stratejinin Rolü ve Önemi

Uluslararası Davranış Kongresi, Türkiye, 24 Eylül - 27 Mayıs 2009, ss.211-212

Analysis of the Relationship Between Change Perception and Demographic Factors A Research in Turkish Hospital Sector

9th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, 21 Haziran 2009 - 24 Haziran 2016, cilt.9, ss.75-88

Kuyumculuk Sektöründe Markalaşma Süreci

4. Kobi’ler ve Verimlilik Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2007, ss.395-400

Kitap & Kitap Bölümleri

Ar-Ge ve Yenilik

Modern İşletme, Uslu Yeter Demir, Editör, Eğitim Yayınevi, İstanbul, ss.324-340, 2017

Çalışma Takımlarını Anlamak

Örgütsel Davranış, Erdem İnci, Editör, Nobel, İstanbul, ss.312-339, 2012

Kariyer Yolunda Adım Adım

cares Yayıncılık, İstanbul, 2011