Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Research conducted in an International Company with the aim to determine Managers effect on Employees Stress Levels their Intention to Resign and Commitment to the Organization

4th and 5th International Conferences on New Challenges in Management and Business, Dokuz Eylul University and Varna University of Management, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Eylül 2016, ss.60

The Assessment of Relationship Between Job and Life Satisfaction The Sample of Health Employees

1. International Black Sea Business Administration Symposium, Giresun, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

If Our Employees Misunderstand The Company Strategy

The 3rd International Conference on Advances in Business and Economics (ICABE 2016), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2016

Yeniliği Destekleyen Örgüt İklimi ile Çalışan Performansı İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.651-656

Kitap & Kitap Bölümleri

Ar-Ge ve Yenilik

Modern İşletme, Uslu Yeter Demir, Editör, Eğitim Yayınevi, İstanbul, ss.324-340, 2017