Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2009 Post Doktora

  Harvard University, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2003 - 2007 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2002 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

 • 1994 - 1997 Lisans

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  İşletmelerde yeniden yapılanma süreci ve bunun çalışanların iş tatmini ve örgüte bağlılıkları üzerindeki etkisi (bir kamu kuruluşunda uygulama)

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 Yüksek Lisans

  İletişim ve Örgütsel İletşimin İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkisi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi