Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Technology utilisation in elementary schools in Turkey's capital: a case study

EDUCATIONAL STUDIES, cilt.39, ss.552-567, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A path model for technology integration into elementary school settings in Turkey

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.68, ss.353-365, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Ağ Bağımlılığı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, cilt.6, ss.337-360, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Demografik Özelliklerine Göre Bilişsel Kapılma ve Siber Aylaklık Etkinlik Düzeylerinin İncelenmesi

ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, cilt.5, ss.285-315, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relations between University Students’xx Internet Addiction and Smart Phone Usage Habits

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Undergraduate students purposes of utilizing social networks A survey research

European Journal of Research on Education, cilt.3, ss.50-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Implementation of Technology Use Professional Development Strategies in an Elementary School in Ankara

Mersin University Journal of the Faculty of Education, cilt.9, ss.24-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher and student perceptions about technology use in an elementary school in Ankara

Journal of Social Studies Education Research, cilt.2, ss.43-59, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğretmenleri derslerinde ne tür öğretim araç ve gereçleri kullanmaktadırlar

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.131-148, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mobil Öğrenme

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 Mayıs 2016

Bir İlköğretim Öğretmeninin Yeni Öğretim Programı Uygulamaları

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 10 Mayıs 2008

Elementary School Teachers Instructional Design Process An Insight into Teachers Daily Practices

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, 03 Mart 2008

Integration of Computer Technology into Turkish Early Childhood Curriculum

Information Technology and Teacher Education International Conference, 03 Mart 2008

Should Computers Be Used in Early Childhood Education A Case Study

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2008, 03 Mart 2008

Perceptions of kindergarten teachers regarding the use of technology in early childhood education

Teacher Education for Responding to Student Diversity Conference, 10 Haziran 2007

Evaluation of a Blended Course from the Viewpoint of Constructivism

7th International Educational Technology Conference, 16 Eylül 2007