Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

TIN OXIDE DOPPED CaCO3 COATING ON PAPER FOR FLAME RETARDANCY AND PRINTABILITY PROPERTIES

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, vol.56, no.1-2, pp.141-146, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier

Potential of fish scales as a filling material in surface coating of cellulosic paper

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, vol.16, pp.23-27, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Baski Mürekkepleri Temel Terimlerinin Tanimlanmasi

Avrasya Terim Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-6, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PRODUCTION OF ANTIMICROBIAL PAPER WITH NATAMYCIN AND METHYLCELLULOSE AND EVALUATION OF ITS PRINTABILITY

Book of Proceedings of 8th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budapest, Hungary, 18 - 19 November 2021, pp.99-106

Farklı Sektördeki Ambalajların Tasarımındaki Renklerin Tüketici Tercihlerine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 November 2016, vol.1, pp.547-558

Farklı Sektörlerdeki Ambalajların Tasarımındaki Renklerin Tüketici Tercihlerine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, vol.1, pp.547-558

Matbaa Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Matbaa Eğitiminden Beklentileri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyleri

III. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2009, pp.428-448

Almanya da ve Türkiye deki Matbaacılık Eğitimi Yükseköğretim Sistemlerinin Karşılaştırılması

III. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2009, pp.385-398

Geri Dönüşümlü Kağıtların Üzerine Yapılan Baskılarda Yüzey Düzgünlüğünün Tramton Değerlerine Etkisinin İncelenmesi

2. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 02 December 2004, vol.2, pp.381-392

Geri Dönüşümlü Kağıt Tanımı ve Geri Dönüşümlü Kağıt Terminolojisi

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 September 2003, pp.232-243

Çeşitli Yaş Gruplarına Göre Rengin Algılanması Olayı

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 September 2003, pp.412-424

Karton Ambalaj Üretimine Destek Sağlayan Elektronik Bilgi Ağının Taranması

2 Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 30 May 2001, vol.1, pp.311-318

Books & Book Chapters

Tasarım ve Baskı Süreçleri

in: Tasarım ve Baskı Süreçleri Üzerine Akademik Yaklaşımlar Kitabı, Cengiz ŞAHİN, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.130-136, 2022

Matbaacilikta Kağit-Karton Su Yönü Ve Önemi

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IX, Doç. Dr. İclal ÜNÜVAR, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.299-311, 2022

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç Dr. Murat Cem DEMİR, Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Dr. Uğur Köksal Odabaş, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.173-186, 2022

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MATBAA BÖLÜMÜ’NÜN YERİNE AÇILAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BASIM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ’NÜN ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇILARINA GÖRE İNCELENMESİ

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler , DOÇ. DR. AYŞE ÇATALCALI CEYLANDR. FERHAT ÖZBAYDR. ZAFER ÖZOMAYDR. ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA BATUHAN KURT, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.575-590, 2021

AMBALAJ TASARIMINDA TÜKETİCİLERİN RENK TERCİHLERİ VE TERCİH NEDENLERİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V, Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, İstanbul, pp.443-463, 2021

Basım Yayın Teknolojileri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümlerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Doç. Dr. Dursun BALKAN, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.83-102, 2020 Creative Commons License

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMES

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç Dr. Murat Cem DEMİR , Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE ,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Dr. Uğur Köksal Odabaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.173-184, 2018