Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Potential of fish scales as a filling material in surface coating of cellulosic paper

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, vol.16, pp.23-27, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı Sektörlerdeki Ambalajların Tasarımındaki Renklerin Tüketici Tercihlerine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, vol.1, pp.547-558

Books & Book Chapters

Basım Yayın Teknolojileri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümlerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Doç. Dr. Dursun BALKAN, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.83-102, 2020 Creative Commons License

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMES

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç Dr. Murat Cem DEMİR , Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE ,Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS, Dr. Uğur Köksal Odabaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.173-184, 2018