İstanbul da Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli Matbaa İşletmelerinde İş Güvenliğinin Uygulanabilirliği


ÖZOMAY Z., URAL E. , ÖZDEMİR L. , ZELZELE Ö. B. , ACAR BÜYÜKPEHLİVAN G.

5. Uluslararsı Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 4 - 05 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri