Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.633-650, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of teachers and teacher candidates opinions about assessment of preschool children

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.139-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1093-1109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.589-598, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of number and operations skills of children attending preschool education

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, ss.15-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Parenting styles Parents with 5 6 year old children

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, ss.74-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the relationshıp between social skills and self management behaviors of 5 year old children

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, ss.53-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Çözme Becerileri ile Öz-Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişki

IX.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.65-78

The relationship between emotion understanding skills of preschoolers and their mothers’ parenting attitudes

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaristan, 19 - 20 Mayıs 2017 Creative Commons License

Kaza geliyorum demez Çocuklarımızı kazalara karşı koruyup yardım edebiliyor muyuz

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.246-260 Creative Commons License

Okulöncesi Öğretmenlerin ve öğretmeen Adaylarının Çocuğun Değeerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

8th World Conference On Educational Sciences (WCES-2016), Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016, ss.533-534

Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Erken Müdahale), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, cilt.1, ss.589-598

How Do We Raise Our Children Families From 12 Cities and Their 5 6 Year OldChildren

III. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012

Aile Çocuk Yetiştirme Tarzları Ölçeğinin Psikometrik Çalışması Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.186-189 Creative Commons License

Ailelerin Okul Öncesi Çocukların Sosyal Davranış Denetimi Sosyal Duygusal Uyum Düzeyi ve Davranış Sorunları

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.175-179 Creative Commons License

Okulöncesi Çağdaki Çocukların Sosyal Duygusal Uyumu Davranış Sorunları ve Ailelerin Katkısı Zaferler İlköğretim Okulu Aile Destek Programı Örneği

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.168-174 Creative Commons License

Aile Çocuk Yetiştirme Tarzları Ölçeğinin Psikometrik Çalışması

Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi-Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011, ss.186-189 Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Çağında Çocuğu Olan Ailelerin Denetim Odağı Türü ve Çocuklarının Sosyal Davranışlarını Denetlemeleri Arasındaki İlişki

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimşn Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.2, ss.39-54

3-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Ebevenylerin Cinsel Konusundaki Bilinçlilik Düzeyleri Karşılaştıkları Zorluklar ve Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.272-295 Creative Commons License

4 6 Yaş Grubu Çocuklarda Oyuncak Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2006, cilt.1, ss.455-474 Creative Commons License

Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004, cilt.3, ss.342-348

Okul Öncesinden İlköğretime Geçişte Yaşanan Uyum Sorunları

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2004, cilt.2, ss.173-177

Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.909-912

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşamın ilk yıllarında duygusal gelişim

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Gülay-Ogelman, Hülya, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.333-374, 2019

Oyun ve Yaratıcılık

Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun, Ogelman Gülay Hülya, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.243-258, 2019

0-36 Aylık Çocuğun Eğitimi ve Kreş Programları

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Güven Gülçin, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.187-209, 2019

The relationship between emotion understanding skills of preschoolers and their mothers’ parentingattitudes

Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.142-150, 2017 Creative Commons License

Oyun Nedir?, Neden Önemlidir, Yararları Nelerdir?

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydan AYDIN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-19, 2017

Oyun, tarihçesi ve oyuna ilişkin görüşler

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydın, Aydan, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.21-34, 2017

How Do We Raise Our Children? Families and Their 5-6 Years Old Children from Twelve Province

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Yasar, Mustafa; Ozgun, Ozkan and Galbraith, Jeanne, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.341-349, 2014 Creative Commons License

Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim

Erken Çocukluk Eğitimi, Diken, H. İbrahim, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-53, 2010 Creative Commons License

Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim

Erken Çocukluk Eğitimi, Diken,İbrahim H., Editör, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, ss.1-53, 2010 Creative Commons License