Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Creative Commons License

Ural O. , Güven G. , Azkeskin K. , Sezer T., Yılmaz E., Akşin E., ...More

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.456-471, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.456-471

Abstract

Araştırmanın amacı okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul-red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında İstanbul’da seçkisiz küme örnekleme yöntemiyle seçilen okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 739 çocuğun (404 devlet-335 özel anaokulu öğrencisi) annesi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu ve Aile Sosyal Davranış Denetim Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, çalışma grubunu oluşturan annelerin, çocuklarına karşı yüksek düzeyde kabul ve davranış denetimi sergilemekte olduğunu göstermiştir.  Yaş grubu küçük olan çocukların kabul edilme düzeylerinin ve sergiledikleri davranışlara yönelik