Okul Öncesi Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Güven G. , Azkeskin K.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.633-650, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 31
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.19171/uefad.505622
  • Dergi Adı: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.633-650

Özet

Araştırma kapsamında okul öncesi öğretmenlerin düşünme stilleri ile öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerin düşünme stilleri ve öğrenmeye ilişkin tutumları yaş, kıdem, kurum türü değişkenleri açısından da incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 187 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar “Kişisel Bilgi Formu”, “Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği” ve “Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği”dir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerin Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği’nin Biliş Gereksinimi ve Sezgisel İnanç alt ölçekleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği’nin Öğrenmeye İlişkin Kaygılar alt boyutu arasında pozitif, Öğrenmeye İlişkin Beklentiler ve Öğrenmeye Açıklık alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki görüldüğü saptanmıştır.   Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, düşünme stili, öğrenmeye ilişkin tutum.