Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ile Oyun Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Niran Ş. , Tuzcuoğlu N. , Azkeskin K. , Özkan S.

ULUSLARARASI KARAMANOĞLU MEHMETBEY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , cilt.2, sa.1, ss.1-7, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI KARAMANOĞLU MEHMETBEY EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-7

Özet

Araştırmanın amacı okul öncesi eğitim alan çocukların öz düzenleme becerileri ile oyun tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2018–2019 eğitim-öğretim yılı, güz döneminde İstanbul ili Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan anaokulları arasından seçilen yedi farklı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden dört-beş yaş grubu 167 çocuk ve ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Öz-Düzenleme Ölçeği ve Oyun Tercihi Gözlem Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği’nin Düzenleme Becerileri alt boyutunda öğrenme merkezlerinde seçilen oyun türü değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin, Kontrol Becerileri alt boyutunda oyun tercihi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Ayrıca öz düzenleme becerileri puanlarıyla cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın kız çocukları lehine olduğu bulunmuştur.