Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of zeolite on inkjet coated paper surface properties and deinking

NORDIC PULP & PAPER RESEARCH JOURNAL, cilt.35, sa.3, ss.432-439, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF OVEN DRYING AND POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS) EMULSION COATING ON HEAT-SET PRINTING QUALITY

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.54, ss.495-503, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Printability of papers recycled from toner and inkjet-printed papers after deinking and recycling processes

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, cilt.16, ss.76-82, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

MODIFIED DEINKING OF DIGITALLY PRINTED PAPER WITH WATER BASED INKJET INK

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.51, ss.483-488, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

DEINKABILITY OF SOY INKJET INK PRINT BY MODIFIED INGEDE METHOD USING SOY OLEIC ACID

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.51, ss.333-340, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Kalınlık ve Gramajdaki Ambalaj Kartonlarının Neme Karşı Dayanım Parametrelerinin incelenmesi

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DEGİSİ, cilt.21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Effect of Rubber Based Offset Ink printed on packaging Cardboard on the Strength Properties of Packing Cartons

International Journal of Applied Science and Technology, cilt.9, ss.9-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the effects of different ink density values on color gamut in offset printing

Journal of Graphic Engineering and Design, cilt.9, sa.1, ss.23-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dijital Baskıda Farklı Nokta Kazanç Değerlerinin Renk Evrenine Etkisinin İncelenmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.27, ss.37-54, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Investigation of Properties of Fluorine Containing Hybrid Coatings Intended for Use in Printing

Asian Journal of Chemistry, cilt.27, sa.10, ss.3854-3860, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ambalaj Baskılarında Kullanılan Farklı Karton Yüzeylerinin Renk Evreni Karşılaştırması

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.5, sa.17, ss.57-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ofset Baskıda Nemlendirme Suyu PH ının Kalıptaki Tram Nokta Kayıplarına Etkisi

Politeknik, cilt.13, ss.43-47, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3D Anagraph Metodu İle Daha Fazla Derinlik

Basım Dünyası, cilt.1, ss.90-93, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Ofset Baskıda Doğru Merdane

Basım Dünyası, cilt.1, sa.59, ss.90-93, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WATER VAPOR PERMEABILITY (WVTR) OFPACKAGING CARTONS IN EXTREME HOT ANDHUMID ENVIRONMENTS

6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1099-1104 Creative Commons License

MODIFICATION OF RECYCLING PROCESS FORINKJET PRINTED PAPER

6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.703-708 Creative Commons License

Baskılı ve Baskısız Kâğıt Geri Dönüşüm Hamurları Karışımından Elde Edilen Kâğıtların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2017, cilt.1, ss.315-322

OFSET BASKIDA FARKLI TRAM SIKLIĞININ NOKTAKAZANCINA ETKISININ INCELENMESI

5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, ss.99-105 Creative Commons License

Farklı Kalınlıklardaki Lak Uygulamalarının Sürtünme Dayanımına Etkisinin İncelenmesi

2. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.227-232 Creative Commons License

The Examination of The Impact of Humudity on Cardboard Endurance in The Offset Printed and Laminated

59. Annual Technical Conference, Technical Association of the Graphic Arts, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Mart 2007, ss.575-584 Creative Commons License

The investigation of the effect of liquid-absorbing capacity of rough-surfaced papers on the densitometric values of printed inks

58th Annual Technical Conference of the Technical Association of the Graphic Arts, TAGA 2006, Vancouver, Kanada, 19 - 21 Mart 2006, cilt.2006, ss.527-533 identifier

Gıda Ambalajı Üreten İşletmelerde Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2004

Gıda Karton Ambalaj Üretiminde Farklı Karşı Kalıp Yöntemlerinin Piliyaj Kalitesi ve maliyet açısından incelenmesi

2. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2004

Serigrafi Baskıda Porselen Dekorlama Yöntemleri

1. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2003