Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychosocial predictors of the fear of childbirth in Turkish pregnant women

Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between fear of childbirth and maternal acceptance of pregnancy

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.64, ss.576-583, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does antenatal education reduce fear of childbirth?

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.63, sa.1, ss.60-67, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Local Low-Dose Heat Application on Dysmenorrhea

JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, cilt.27, ss.216-221, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkish adaptation of the postpartum hemorrhage-specific self-efficacy scale: validity and reliability

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.52, sa.1, ss.38-45, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primipar ve Mulitpar Gebelerin Prenatal Bağlanmalarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, sa.1, ss.132-140, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Identifying Engaged Couples’ Knowledge and Attitudes about Family Planning

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.5, sa.1, ss.141-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğum Yapan Kadınların Doğumdan Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, cilt.5, ss.342-353, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perinatolojide Hemşirenin Gelişen ve Değişen Rolleri.

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi Perinatoloji Hemşireliği Özel Sayısı., cilt.4, ss.61-69, 2018 (Hakemsiz Dergi)

PRENATAL TANI TESTLERI SONRASINDA RISKLI GEBELIK TANISI ALAN GEBELERIN SÜRECE YÖNELIK GÖRÜŞLERI

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.4, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of A Sleep Hygiene Interventions in Women with Premenstrual Syndrome

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, ss.162-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Where Can We Find Postpartum Clinic Midwives and Nurses in the Context of Evidence Based Practice?

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.8-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler ve İş Doyumu

Turkiye Klinikleri J ObstetWomens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.34-39, 2016 (Hakemsiz Dergi)

İnfertil Kadınlarda Sağlıklı Yaşam BiçimiDavranışlarının Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri J ObstetWomens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.62-69, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Doğum Konforu Ölçeği nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.252-258, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yedi farklı ildeki kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi Çok merkezli kesitsel bir çalışma

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.245-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek Fertilitesi ve Riskli Yaşam Biçimi Davranışları

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.22, ss.39-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dismenore yönetiminde tamamlayıcı tedaviler

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi., cilt.10, ss.8-13, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation Of Perinatology Nursing Certificate Program

Procedia- Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.1130-1134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Sonu Dönem Kanıt Temelli Yaklaşımlar ve Hemşirelik

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.3, ss.80-87, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum dönemdeki kadınların cinsel yaşamını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Androloji Bülteni. , cilt.36, ss.75-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Adaylarının Fetal Sağlığı Değerlendiren Testlere Yaklaşımının Kalitatif İncelenmesi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.80-92, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the relationship between sexual dysfunction and quality of life in infertile couples

Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, cilt.18, sa.6, ss.364-371, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.34-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreme sağlığı geliştirme projesi: Genital Akıntılar

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.34-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum disparoni gelişimini etkileyen faktörler ve koruyucu önlemler.

ANDROLOJİ BÜLTENİ, cilt.18, ss.266-268, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada Hemşirelik Doktora Programlarına Genel Bakış

Hemşirelik Dergisi, cilt.13, ss.21-30, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üreme Çağındaki Kronik Pelvik Ağrısı Olan Kadınlarda Beden İmajı Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi: Vaka Kontrol Çalışması.

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri, Erzurum, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019, ss.89

Evaluation of Gynecologic Cancer Awareness and Cancer Worry in Women.

27th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility, Paris, Fransa, 21 - 23 Kasım 2019, ss.83

Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Gevşeme Tekniklerinin Ağrıya ve Doğum Sonu Konfora Etkisi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019

The Effect Of The Hot Flash Problem Experienced During Menopause On Complementary Alternative Medicine Attıiudes And Health Beliefs.

26th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI), Londrina, Brezilya, 23 - 25 Kasım 2018, ss.104

Riskli Gebelerin Prenatal Bağlanma ve Doğum Korkusu Yaşama Durumlarının Değerlendirilmesi.

. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi., İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

The Relationship Between Women’s Religious Beliefs and their Attitudes Towards Family Planning

11th ATHENS CONGRESS ON WOMEN’S HEALTH AND DISEASE Preconception to Menopause., ATİNA, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2018, ss.133

Serviks Kanseri Tarama Programlarında Hastane Toplum Sağlığı Merkezi İşbiliği Protokolü Üsküdar Modeli

. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.245

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Ruhsal Sağlık Durumlarına Etkisi.

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.263-236

Dismenore Yaşayan Kadınların Mensturasyon Tutumlarının Belirlenmesi: Vaka Kontrol Çalışması.

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.285

THE EVALUTION OF THE USE OF COMPLEMENTARYALTERNATIVE MEDICINE (CAM), SYMPTOM SEVERITY ANDQUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL WOMEN: TURKISHSAMPLES

The 25th World Congress onControversies in Obstetrics,Gynecology Infertility (COGI), Viyana, Avusturya, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.83

The Evaluation of the Family Trees of Patients Diagnosed With Gestational Diabetes Mellitus Regarding Diabetes.

25th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), VİYANA, Avusturya, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Evaluation Of Urinary Incontinence in Menopausal Women.

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), ROMA, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017 identifier identifier identifier

SERVİKAL KANSERİN ERKEN TANISINA YÖNELİK KADINLARIN BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

The Effects of Violence On Women’s Health

1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017 identifier identifier identifier

Servikal Kanserlerin Önlenmesinde Sağlık İnanç Modelinin Kullanımı

15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 04 Aralık 2016

The Epidemiology And Risk Factors Of Those Who Received Surgery After C Sections in 3 Year Follow Up

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Amsterdam, Hollanda, 10 - 13 Kasım 2016

Gebelerin distres düzeyleri ve stresle baş etme tarzlarının belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Türkiye nin Rutinleşen Gerçeği Şiddetle Yaşayan Sağlık Personeli

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.328

Türkiye nin rutinleşen gerçeği Şiddetle yaşayan sağlık personeli Adana

3. Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Üriner İnkontinans ve Sıvı Alımı İlişkisi Kanıt Temelli İncelenmesi

3. Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Yeni evlenecek çiftlerin aile planlamasına ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesi

1. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Bir Boyutu Çocuk Gelinler Kadın Sağlığına Etkileri ve Önlenmesi

Women and Politics in Globalizing World, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, ss.845-862

Ülkemizde Çocuksuz Kadınların Tedavi Konusundaki Haklarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması

Women and Politics in Globalizing World, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.796-809

Doğum Yapan Kadınlara Mahremiyet Ve Bilgilendirme Hakları Veriliyor Mu

Women and Politics in Globalizing World, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, ss.810-823

İnfertilite hemşireliği ve rolleri

II. İnfertilite Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Aralık 2015

Uyku Kalitesi ile Premenstrual Semptomlar Arasındaki İlişki

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Gebelikte Prenatal Bağlanmayı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Doğum Yapan Kadınların Doğumdan Memnuniyetleri ve Etkileyen Faktörler

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Anaokulu Öğretmenlerinin Tıp Dışı Alternatif ve Geleneksel Uygulamalara İlişkin Görüşleri

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Kişilik özelliği doğum korkusu yaşama da etkili midir

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi., Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

İnfertilite hemşireliği

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

Türkiye de kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi Çok merkezli kesitsel bir çalışma

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresİ, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, cilt.17, ss.245-252

İnfertil Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Vaka Kontrol Çalışması

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi., Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Ülkemizin Kanayan Yarası Çocuk Gelinler ve Adölesan Anneler

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012

Erkek Fertilitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi

İnfertilite Hemşireliği Etkinlik Programı, İstanbul, Türkiye, 19 Kasım 2011

Gebelik Kaybı Yaşayan Çiftlere Yaklaşım

4. Ulusal TSRM Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2010

The Effects Of Local Low Level Dose Heat Application On Dysmenorrhea

1st International Congress On Nursing Education, Research Practise, Thessaloniki, Yunanistan, 15 - 17 Ekim 2009, ss.390

Family Planning Methods Preferred by Women Applied For Curettage

1st International Congress On Nursing Education, Research & Practise, 15 - 17 Ekim 2009 identifier identifier

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.5, ss.34-41

Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Meslek Tercihi ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

2. Uluslar arası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003, ss.481-486

İlk Gebelikte Beden İmajının Algılanma Durumunun İncelenmesi.

2. Uluslar arası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANLTALYA, Türkiye, 7 Eylül - 11 Mart 2003, ss.487-49

Kitap & Kitap Bölümleri

Gebelikte Temel Yaşam Desteği.

Yüksekokullar için İlkyardım, Yeğem Ç Berrak, Editör, Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.395-399, 2018

Obstetrik Travmalar

Yüksekokullar İçin İlk Yardım, Yeğen Berrak, Editör, Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım/AŞ, İstanbul, ss.387-394, 2018

UYGUN BİR KURAM YA DA MODEL NASIL SEÇİLİR?

HEMŞİRELİK KURAMLARI MODELLERİ VE UYGULAMA ESASLARI, ALPAR ŞE, BAHÇECİK N, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, ss.153-173, 2018

İnfertilitede Temel Kavramlar Etiyolojisi ve Risk Faktörleri

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı, Demirci Nurdan, Beji Kızılkaya Nezihe, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.11-36, 2017

Katharine Kolcaba: Konfor Teorisi.

Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Doç. Dr. Nurcan Çalışkan, Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss.654-673, 2017

Nursing/Midwifery Approaches to Fear of Childbirth

Recent Advanced in Health Sciences, Çamlı A, Ak B, Arabacı R, Efe R, Editör, St Kliment Ohridski University Press, SOFYA, ss.338-349, 2016

Annelik Rolü ve Yeteneği, Ramona Theime Mercer

Hemşirelik Kavram Kuram ve Model Örnekleri, Ayşe Ferda Ocakçı, Şule Ecevit Alpar, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.67-84, 2013

Doğum Planı

Lamaze Felsefesi Doğuma Ruhsal ve Bedensel Hazırlık, Oktay Kadayıfçı, Fatma Coşar Çetin, Editör, Cross Basım ve Yayıncılık., İstanbul, ss.121-145, 2013

Gebeliğin Geç Dönem Kanamaları

Perinatoloji Hemşireliği, Kömürcü Nuran, Editör, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, ss.241-252, 2010

Doğumda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, ss.309-335, 2010

Gebelik ve Astım

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, ss.199-205, 2010