Dr.Öğr.Üyesi

DİLEK POTUR


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları (Yl) (Tezli), Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Lokal Düşük Doz Isı Uygulamasının Dismenore Üzerine Etkileri

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2003

2003

Yüksek Lisans

İlk Gebelikte Beden İmajının Algılanma Durumunun Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2008 - 2015

2008 - 2015

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2001 - 2008

2001 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

BİTİRME PROJESİ II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YETERLİLİĞE DAYALI AİLE PLANLAMASI

Lisans

Lisans

JİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ

Lisans

Lisans

İlk Yardım

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK

Lisans

Lisans

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Doktora

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ACİLLERİN YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

Bitirme Projesi I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Psychosocial predictors of the fear of childbirth in Turkish pregnant women

Çıtak Bilgin N., Coşkun H., Coşkuner Potur D. , İbar Aydın E., Uca E.

Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, no.1, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Association between fear of childbirth and maternal acceptance of pregnancy

Potur D. , Mamuk R., Sahin N. H. , Demirci N. , Hamlaci Y.

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.64, ss.576-583, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Does antenatal education reduce fear of childbirth?

Karabulut O., Potur D. C. , Merih Y. D. , Mutlu S. C. , Demirci N.

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.63, ss.60-67, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

The Effects of Local Low-Dose Heat Application on Dysmenorrhea

Potur D. , Komurcu N.

JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, cilt.27, ss.216-221, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Primipar ve Mulitpar Gebelerin Prenatal Bağlanmalarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Potur D. , Doğan Merih Y., Demirci N.

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, ss.132-140, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Identifying Engaged Couples’ Knowledge and Attitudes about Family Planning

ÇITAK BİLGİN N., AK B., POTUR D. , Özdoğan E.

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.5, ss.141-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Doğum Yapan Kadınların Doğumdan Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler

Çıtak Bilgin N., Ak B., Potur D. , Ayhan F.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, cilt.5, ss.342-353, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Perinatolojide Hemşirenin Gelişen ve Değişen Rolleri.

DOĞAN MERİH Y., POTUR D.

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi Perinatoloji Hemşireliği Özel Sayısı., cilt.4, ss.61-69, 2018 (Hakemsiz Dergi)

2018

2018

PRENATAL TANI TESTLERI SONRASINDA RISKLI GEBELIK TANISI ALAN GEBELERIN SÜRECE YÖNELIK GÖRÜŞLERI

Doğan Merih Y., İliter F., Potur D. , Alioğulları A.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.4, no.1, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Effect of A Sleep Hygiene Interventions in Women with Premenstrual Syndrome

Can Gürkan Ö. , Potur D. , Kömürcü N., Türk Ö. S.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, ss.162-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Where Can We Find Postpartum Clinic Midwives and Nurses in the Context of Evidence Based Practice?

Doğan Merih Y., Potur D. , Esencan Yılmaz T.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.8-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İnfertil Kadınlarda Sağlıklı Yaşam BiçimiDavranışlarının Değerlendirilmesi

DEMİRCİ N. , POTUR D. , GÜN Ç., ÇAKIR C.

Turkiye Klinikleri J ObstetWomens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.62-69, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler ve İş Doyumu

DEMİRCİ N. , GÜN Ç., POTUR D. , GENÇ KOYUCU R.

Turkiye Klinikleri J ObstetWomens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.34-39, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Doğum Konforu Ölçeği nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

POTUR D. , Doğan Merih Y., Külek H., CAN GÜRKAN Ö.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.252-258, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Yedi farklı ildeki kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi Çok merkezli kesitsel bir çalışma

EJDER APAY S., ÖZDEMİR F., NAZİK E., POTUR D. , HADIMLI A., TANRIVERDİ D., et al.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.245-252, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Erkek Fertilitesi ve Riskli Yaşam Biçimi Davranışları

DEMİRCİ N. , POTUR D.

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.22, ss.39-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Assessment of Clinical Stress in Male and Female Nursing Students as Measured on the First and Last Day of the Obstetrical Nursing Clinical Course

POTUR D. , ÇITAK BİLGİN N.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.1, ss.93-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Dismenore yönetiminde tamamlayıcı tedaviler

POTUR D. , KÖMÜRCÜ N.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi., cilt.10, ss.8-13, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Evaluation Of Perinatology Nursing Certificate Program

KÖMÜRCÜ N., DEMİRCİ N. , YILDIZ H. , EKŞİ Z., CAN GÜRKAN Ö. , POTUR D. , et al.

Procedia- Social and Behavioral Sciences, cilt.47, ss.1130-1134, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Doğum Sonu Dönem Kanıt Temelli Yaklaşımlar ve Hemşirelik

ÇITAK BİLGİN N., POTUR D.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.3, ss.80-87, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Postpartum dönemdeki kadınların cinsel yaşamını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Potur D. , Çıtak Bilgin N., Arslan H.

Androloji Bülteni. , cilt.36, ss.75-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Anne Adaylarının Fetal Sağlığı Değerlendiren Testlere Yaklaşımının Kalitatif İncelenmesi

POTUR D. , YİĞİT F., ÇITAK BİLGİN N.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.80-92, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Evaluation of the relationship between sexual dysfunction and quality of life in infertile couples

Arslan H., Ergin A., Potur D. , Çıtak Bilgin N.

Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, cilt.18, ss.364-371, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Üreme sağlığı geliştirme projesi: Genital Akıntılar

ARSLAN ÖZKAN H., KÖMÜRCÜ N., YILDIZ H. , GENÇALP N. S. , YİĞİT F., EKŞİ Z., et al.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.34-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Postpartum disparoni gelişimini etkileyen faktörler ve koruyucu önlemler.

Potur D. , Çıtak Bilgin N., Arslan H.

ANDROLOJİ BÜLTENİ, cilt.18, ss.266-268, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Dünyada Hemşirelik Doktora Programlarına Genel Bakış

ARSLAN ÖZKAN H., ÇITAK BİLGİN N., POTUR D.

Hemşirelik Dergisi, cilt.13, ss.21-30, 2004 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Üreme Çağındaki Kronik Pelvik Ağrısı Olan Kadınlarda Beden İmajı Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi: Vaka Kontrol Çalışması.

ALTUNTAŞ Ö., POTUR D.

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri, Erzurum, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019, ss.89

2019

2019

Sezaryenle Doğum Yapmış Annelerde Meme Ucu Sorunlarının Önlenmesinde Vernix Caseosa ve Anne Sütünün Etkisi

DOĞAN MERİH Y., ALİOĞULLARI A., POTUR D.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.420

2019

2019

Evaluation of Gynecologic Cancer Awareness and Cancer Worry in Women.

BAĞRA A., YÜCEL B., TOSUN S., İBRAHİMAĞAOĞLU S., POTUR D.

27th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility, Paris, Fransa, 21 - 23 Kasım 2019, ss.83

2019

2019

Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Gevşeme Tekniklerinin Ağrıya ve Doğum Sonu Konfora Etkisi

ÜNAL A., POTUR D.

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019

2018

2018

The Effect Of The Hot Flash Problem Experienced During Menopause On Complementary Alternative Medicine Attıiudes And Health Beliefs.

CANOĞLU C., DURCAN E., ARAM N., ÖZTÜRK T., POTUR D.

26th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI), Londrina, Brezilya, 23 - 25 Kasım 2018, ss.104

2018

2018

Riskli Gebelerin Prenatal Bağlanma ve Doğum Korkusu Yaşama Durumlarının Değerlendirilmesi.

İZMİR ŞENTÜRK M. K. , POTUR D.

. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi., İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

2018

2018

The Relationship Between Women’s Religious Beliefs and their Attitudes Towards Family Planning

YILDIZ H. , POTUR D. , AYBEY E. C. , SAĞNAK Ö., ALTUNTAŞ Ö.

11th ATHENS CONGRESS ON WOMEN’S HEALTH AND DISEASE Preconception to Menopause., ATİNA, Yunanistan, 6 - 08 Eylül 2018, ss.133

2018

2018

Dismenore Yaşayan Kadınların Mensturasyon Tutumlarının Belirlenmesi: Vaka Kontrol Çalışması.

ŞAHİN B. İ. , BAŞKÜLEKÇİ F. G. , TOPHAN H., ÇAPRAZ K., ASLAN S., EGE Z., et al.

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.285

2018

2018

Serviks Kanseri Tarama Programlarında Hastane Toplum Sağlığı Merkezi İşbiliği Protokolü Üsküdar Modeli

DOĞAN MERİH Y., ARSLAN Ş., POTUR D.

. 1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.245

2018

2018

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Ruhsal Sağlık Durumlarına Etkisi.

GÜN Ç., POTUR D. , KARABULUT Ö., ABBASOĞLU D., DEMİRCİ N. , DOĞAN MERİH Y.

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.263-236

2017

2017

THE EVALUTION OF THE USE OF COMPLEMENTARYALTERNATIVE MEDICINE (CAM), SYMPTOM SEVERITY ANDQUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL WOMEN: TURKISHSAMPLES

GÜN Ç., POTUR D. , DEMİRCİ N. , ormancı h.

The 25th World Congress onControversies in Obstetrics,Gynecology Infertility (COGI), Viyana, Avusturya, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.83

2017

2017

The Evaluation of the Family Trees of Patients Diagnosed With Gestational Diabetes Mellitus Regarding Diabetes.

ALİOĞULLARI A., DOĞAN MERİH Y., POTUR D. , DEMİRCAN SEZER Ç.

25th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), VİYANA, Avusturya, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

2017

2017

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Bağlanma Ve Empati Düzeylerine Etkisi. . 5. Uluslararası

ÇITAK BİLGİN N., POTUR D. , Yıldırım G.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi., Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

2017

2017

Evaluation Of Urinary Incontinence in Menopausal Women.

GÜN Ç., POTUR D. , DEMİRCİ N. , ORMANCI H.

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), ROMA, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017 identifier identifier identifier

2017

2017

SERVİKAL KANSERİN ERKEN TANISINA YÖNELİK KADINLARIN BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AKŞİT M., ŞEN H., KESKİN S., YILMAZ Z., POTUR D.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

2017

2017

The Effects of Violence On Women’s Health

POTUR D. , GÜN Ç.

1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017 identifier identifier identifier

2016

2016

Servikal Kanserlerin Önlenmesinde Sağlık İnanç Modelinin Kullanımı

DEMİRCİ N. , POTUR D.

15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 04 Aralık 2016

2016

2016

The Epidemiology And Risk Factors Of Those Who Received Surgery After C Sections in 3 Year Follow Up

MERİH Y., ERDEK F., POTUR D.

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Amsterdam, Hollanda, 10 - 13 Kasım 2016

2016

2016

Gebelerin distres düzeyleri ve stresle baş etme tarzlarının belirlenmesi

POTUR D. , MERİH DOĞAN Y., SARAK K., KÜÇÜKOĞLU S.

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

2016

2016

Adaptation of women with gestational diabetes to pregnancy and the evaluation their fear of childbirth a case control study

POTUR D. , DEMİRCAN SEZER Ç., MERİH DOĞAN Y., KALKAN Z.

Foundation of European Nurses in Diabetes 21st Annual Conference, Munich, Almanya, 9 - 10 Eylül 2016

2016

2016

Türkiye nin Rutinleşen Gerçeği Şiddetle Yaşayan Sağlık Personeli

GÜN Ç., DEMİRCİ N. , POTUR D.

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.328

2016

2016

Türkiye nin rutinleşen gerçeği Şiddetle yaşayan sağlık personeli Adana

GÜN Ç., DEMİRCİ N. , POTUR D.

3. Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

2016

2016

Üriner İnkontinans ve Sıvı Alımı İlişkisi Kanıt Temelli İncelenmesi

POTUR D. , GÜN Ç., DEMİRCİ N.

3. Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinde HPV Enfeksiyonu ve Aşısına İlişkin Bilgi ve Sağlık İnancı Geliştirmede Planlı Grup Eğitiminin Etkililiği

KÖSE B., YILMAZ E., İŞLER S., POTUR D.

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi., Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

2016

2016

Yeni evlenecek çiftlerin aile planlamasına ilişkin bilgi ve tutumlarının belirlenmesi

ÇITAK BİLGİN N., AK B., POTUR D. , ÖZDOĞAN E.

1. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Kongresi., Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

2016

2016

Doğum Sonu Kliniklerinde Çalışan Hemşire Ebeler Kanıt Temelli Uygulamaların Neresinde

Doğan Merih Y., POTUR D. , Esencan T.

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Şubat 2016

2015

2015

Ülkemizde Çocuksuz Kadınların Tedavi Konusundaki Haklarının Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması

ONAT G., POTUR D.

Women and Politics in Globalizing World, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.796-809

2015

2015

Kadına Yönelik Şiddetin Farklı Bir Boyutu Çocuk Gelinler Kadın Sağlığına Etkileri ve Önlenmesi

GÜN Ç., POTUR D. , DEMİRCİ N.

Women and Politics in Globalizing World, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, ss.845-862

2015

2015

Doğum Yapan Kadınlara Mahremiyet Ve Bilgilendirme Hakları Veriliyor Mu

DEMİRCİ N. , POTUR D. , GÜN Ç., MERİH DOĞAN Y., ONAT G.

Women and Politics in Globalizing World, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, ss.810-823

2015

2015

İnfertilite hemşireliği ve rolleri

POTUR D.

II. İnfertilite Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Aralık 2015

2015

2015

Uyku Kalitesinin Premenstrüel Semptomlarla İlişkisinin Değerlendirilmesi

POTUR D. , DEMİRCİ N. , CAN GÜRKAN Ö.

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

2015

2015

Doğum Yapan Kadınların Doğumdan Memnuniyetleri ve Etkileyen Faktörler

ÇITAK BİLGİN N., AK B., POTUR D. , AYHAN F.

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

2015

2015

Uyku Kalitesi ile Premenstrual Semptomlar Arasındaki İlişki

POTUR D. , DEMİRCİ N., CAN GÜRKAN Ö.

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

2015

2015

Gebelikte Prenatal Bağlanmayı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

POTUR D. , YELİZ M. D. , DEMİRCİ N.

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

2015

2015

Anaokulu Öğretmenlerinin Tıp Dışı Alternatif ve Geleneksel Uygulamalara İlişkin Görüşleri

ÇITAK BİLGİN N., ÇITAK TUNÇ G., POTUR D.

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

2015

2015

Kişilik özelliği doğum korkusu yaşama da etkili midir

POTUR D. , MAMUK R., ŞAHİN N., DEMİRCİ N. , HAMLACI Y., KARABULUT Ö.

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi., Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

2015

2015

Prematüre ve miadında bebeği olan annelerin depresyon ve maternal bağlanma durumlarının değerlendirilmesi

AYDIN G., POTUR D. , DEMİRCİ N.

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

2015

2015

İnfertilite hemşireliği

POTUR D.

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

2013

2013

Türkiye de kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi Çok merkezli kesitsel bir çalışma

EJDER APAY S., ÖZDEMİR F., NAZİK E., POTUR D. , HADIMLI A., TANRIVERDİ D., et al.

3. Ulusal 2. Uluslar arası Ebelik Kongresİ, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, cilt.17, ss.245-252

2014

2014

İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

POTUR D.

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

2014

2014

İnfertil Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Vaka Kontrol Çalışması

DEMİRCİ N. , POTUR D. , GÜN Ç., ÇAKIR C.

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi., Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

2012

2012

Ülkemizin Kanayan Yarası Çocuk Gelinler ve Adölesan Anneler

POTUR D.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012

2011

2011

Erkek Fertilitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi

POTUR D.

İnfertilite Hemşireliği Etkinlik Programı, İstanbul, Türkiye, 19 Kasım 2011

2010

2010

Gebelik Kaybı Yaşayan Çiftlere Yaklaşım

POTUR D.

4. Ulusal TSRM Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2010

2009

2009

Family Planning Methods Preferred by Women Applied For Curettage

DEMİRCİ N. , BİLGİN Z. , POTUR D.

1st International Congress On Nursing Education, Research & Practise, 15 - 17 Ekim 2009 identifier identifier

2005

2005

İnfertil Çiftlerde Cinsellik ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

ARSLAN ÖZKAN H., ERGİN A., POTUR D. , ÇITAK BİLGİN N., ELTER K.

6. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Haziran 2005, cilt.18, ss.364-371

2007

2007

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi Genital Akıntılar

ARSLAN ÖZKAN H., KÖMÜRCÜ N., YILDIZ H. , GENÇALP N. S. , YİĞİT F., EKŞİ Z., et al.

1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, cilt.5, ss.34-41

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Gebelikte Temel Yaşam Desteği.

POTUR D.

Yüksekokullar için İlkyardım, Yeğem Ç Berrak, Editör, Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.395-399, 2018

2018

2018

Obstetrik Travmalar

POTUR D.

Yüksekokullar İçin İlk Yardım, Yeğen Berrak, Editör, Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım/AŞ, İstanbul, ss.387-394, 2018

2018

2018

UYGUN BİR KURAM YA DA MODEL NASIL SEÇİLİR?

POTUR D.

HEMŞİRELİK KURAMLARI MODELLERİ VE UYGULAMA ESASLARI, ALPAR ŞE, BAHÇECİK N, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, İstanbul, ss.153-173, 2018

2017

2017

İnfertilitede Temel Kavramlar Etiyolojisi ve Risk Faktörleri

DEMİRCİ N. , POTUR D.

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı, Demirci Nurdan, Beji Kızılkaya Nezihe, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.11-36, 2017

2017

2017

Katharine Kolcaba: Konfor Teorisi.

KARABACAK Ü., POTUR D.

Hemşirelik Teorileri ve Modelleri, Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Doç. Dr. Nurcan Çalışkan, Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Editör, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, ss.654-673, 2017

2016

2016

Nursing/Midwifery Approaches to Fear of Childbirth

POTUR D.

Recent Advanced in Health Sciences, Çamlı A, Ak B, Arabacı R, Efe R, Editör, St Kliment Ohridski University Press, SOFYA, ss.338-349, 2016

2013

2013

Annelik Rolü ve Yeteneği, Ramona Theime Mercer

POTUR D.

Hemşirelik Kavram Kuram ve Model Örnekleri, Ayşe Ferda Ocakçı, Şule Ecevit Alpar, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.67-84, 2013

2013

2013

Doğum Planı

POTUR D.

Lamaze Felsefesi Doğuma Ruhsal ve Bedensel Hazırlık, Oktay Kadayıfçı, Fatma Coşar Çetin, Editör, Cross Basım ve Yayıncılık., İstanbul, ss.121-145, 2013

2010

2010

Gebeliğin Geç Dönem Kanamaları

POTUR D.

Perinatoloji Hemşireliği, Kömürcü Nuran, Editör, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, ss.241-252, 2010

2010

2010

Doğumda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımı

POTUR D.

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, ss.309-335, 2010

2010

2010

Gebelik ve Astım

POTUR D.

Perinatoloji Hemşireliği, Nuran Kömürcü, Editör, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, ss.199-205, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Journal of Academic Research in Nursing

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2019

Ocak 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Y.Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Mart 2017

Mart 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Y.Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

5. Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu.

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Potur D.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrenciler, Kongresi.

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Potur D.
Adana, Türkiye

Eylül 2012

Eylül 2012

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Potur D.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2011

Kasım 2011

Ulusal İletişim Sempozyumu Ben Sen ve Biz: İlişkilerimiz

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Potur D.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2008

Haziran 2008

6. Ulusal Öğrenci Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Potur D.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2007

Haziran 2007

1. Ulusal Ebelik Kongresi.

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Potur D.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Nisan 2019

Nisan 2019

Travayda Bilgilendirme Desteğinin, Doğum Sürecine, Ağrısına, Annenin Doğumda Desteği Algılamasına ve Memnuniyetine Etkisi

2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Sözel Bildiri 1. Ödülü

Kasım 2017

Kasım 2017

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Bağlanma Ve Empati Düzeylerine Etkisi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Sözel Bildiri 3. Ödülü

Kasım 2017

Kasım 2017

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Bağlanma Ve Empati Düzeylerine Etkisi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü)Davetli Konuşmalar

Haziran 2019

Haziran 2019

Perinatal Bakım Hizmetleri ve Önemi

Konferans

İstinye Üniversitesi-Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

Endometriozisli olgularda güncel yaklaşımlar ve hemşirenin rolü

Konferans

37. Zeynep Kamil JinekoPatoloji Kongresi-Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

Endometriozisli İnfertil Olgularda Hemşirelik Yaklaşımı

Konferans

7. Acıbadem Kadın Doğum Günleri-Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

Endometriozisli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımı

Konferans

. 8. UUlusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi. -Türkiye

Eylül 2018

Eylül 2018

Perinatal bakım hizmetleri ve önemi.

Konferans

36. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi Hemşirelik Oturumu-Türkiye

Aralık 2015

Aralık 2015

İnfertilite hemşireliği ve rolleri.

Konferans

II. İnfertilite Hemşireliği Sempozyumu.-Türkiye

Kasım 2014

Kasım 2014

İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi.

Konferans

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi-Türkiye

Eylül 2012

Eylül 2012

Ülkemizin Kanayan Yarası Çocuk Gelinler ve Adölesan Anneler.

Konferans

Maltepe Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2011

Kasım 2011

Erkek Fertilitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi

Konferans

İnfertilite Hemşireliği Etkinlik Programı-Türkiye

Ekim 2010

Ekim 2010

Gebelik Kaybı Yaşayan Çiftlere Yaklaşım.

Konferans

TSRM-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 83

h-indeksi (WOS): 6

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Kasım-2018

Kasım 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Okan Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi