Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Nisan 2019 Travayda Bilgilendirme Desteğinin, Doğum Sürecine, Ağrısına, Annenin Doğumda Desteği Algılamasına ve Memnuniyetine Etkisi

  2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Sözel Bildiri 1. Ödülü

 • Kasım 2017 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Bağlanma Ve Empati Düzeylerine Etkisi

  5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Sözel Bildiri 3. Ödülü

 • Kasım 2017 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Bağlanma Ve Empati Düzeylerine Etkisi.

  5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü)

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 110

h-indeksi (WOS): 6

Davetli Konuşmalar

 • Haziran 2019 Perinatal Bakım Hizmetleri ve Önemi

  Konferans

  İstinye Üniversitesi, Türkiye

 • Haziran 2019 Endometriozisli olgularda güncel yaklaşımlar ve hemşirenin rolü

  Konferans

  37. Zeynep Kamil JinekoPatoloji Kongresi, Türkiye

 • Mart 2019 Endometriozisli İnfertil Olgularda Hemşirelik Yaklaşımı

  Konferans

  7. Acıbadem Kadın Doğum Günleri, Türkiye

 • Kasım 2018 Endometriozisli Olgularda Hemşirelik Yaklaşımı

  Konferans

  . 8. UUlusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi. , Türkiye

 • Eylül 2018 Perinatal bakım hizmetleri ve önemi.

  Konferans

  36. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi Hemşirelik Oturumu, Türkiye

 • Aralık 2015 İnfertilite hemşireliği ve rolleri.

  Konferans

  II. İnfertilite Hemşireliği Sempozyumu., Türkiye

 • Kasım 2014 İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi.

  Konferans

  6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Türkiye

 • Eylül 2012 Ülkemizin Kanayan Yarası Çocuk Gelinler ve Adölesan Anneler.

  Konferans

  Maltepe Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2011 Erkek Fertilitesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi

  Konferans

  İnfertilite Hemşireliği Etkinlik Programı, Türkiye

 • Ekim 2010 Gebelik Kaybı Yaşayan Çiftlere Yaklaşım.

  Konferans

  TSRM, Türkiye