Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isırgan otu Urtica dioica L Tohumu ekstresinin hepatoprotektif ve antioksidatif etkileri

Fırat Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.167-172, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sparc (Secreted protein, acidic and rich in Cysteine) Receptors in Cancer Mechanism

International Meeting on Education and Research in Health Science, 3 - 05 Kasım 2017

Nesfatin 1 diyabetik ve diyabetik olmayan sıçanlarda yara iyileşmesini hızlandırır

Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2015

Hastaların Kardiyovasküler Risk Açısından Değerlendirilmesinde Eczacının Rolü

2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, Türkiye, 28 Kasım - 01 Aralık 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Marmara ÜniversitesiEczacılık FakültesiGenişletilmiş Eğitim ProgramıDetay Çalışması, Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ŞAHBAZ, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019

Beslenme Biyokimyası

Biyokimyada Temel ve Özel Konular, Ayşen Yarat, Ebru Emekli Alturfan, Tuba Tunalı Akbay, Editör, Akademisyen kitapevi, İstanbul, ss.603-626, 2019