Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PUBLIC RELATIONS IN TURKEY FROM WOMEN'S PERSPECTIVE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.8, no.2, pp.232-244, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Analysis of Individual and Social Effects of Creative Events

Creativity Studies, vol.10, pp.122-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

EVALUATING CROWDFUNDING FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC RELATIONS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.7, no.2, pp.150-162, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Electoral Realignments in The June 7th November 1st Elections The Tokat City Example

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, pp.1288-1307, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Influence of new media on intercultural communication an example of an Erasmus student

Informacijos mokslai, pp.24-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Perception and Awareness Levels of University Students in Turkey Regarding Crisis Situations in Social Media The University of Marmara Example

Athens Journal of Mass Media and Communications, vol.2, pp.269-289, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

APPRECIATIVE INQUIRY AS A MEANS OF INTRA INSTITUTIONAL COMMUNICATION

İnternational Journal of Social Sciences and Education Research, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Siyasal Halkla İlişkiler Aracı Olarak Propaganda ve Sosyal Medya

Uluslararsı Yönetim Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019

Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler Açısından Sosyal Medya

Uluslararası Yönetim ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019

Halkla İlişkilerde Kriz İletişimi Ve Sosyal Medya

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019

Bir Halkla İlşikiler Aracı Olarak Kurumsal Kimlik ve Sosyal Medya

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019

Sosyal Medyada Parasosyal Etkileşim

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 05 October 2017

Dijital Barış Aktivizmi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.129-130

FUTBOLDA ŞİDDET: STADYUMLARDAN SOSYAL MEDYAYATARAFTAR ŞİDDETİNİN DÖNÜŞÜMÜ

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Konferansı, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.131

Examination of Event Management from the Perspective of Creativity

Creative Society: Ideas, Problems, and Concepts, Florence, Italy, 13 - 14 March 2017

Dindarlık İle Tüketici Davranışlar Arasındaki İlişki

EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES – ECOEI 2017, 30 March - 01 April 2017

Dindarlık İle Tüketici Davranışı Arasındaki İlişki

European Congress on Economic Issues-ECOEI 2017, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017

Yeni Medya’xxda Ekonomi Basını

European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 31 March - 01 April 2017

The historical development of public relations in Turkey from women s perspective

THE INTERNATIONAL HISTORY OF PUBLIC RELATIONS CONFERENCE, Bournemouth, England, 6 - 07 July 2016, pp.45

HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDE DİJİTAL ETKİNLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.470

CROWDFUNDING AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC RELATIONS

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.28

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PUBLIC RELATIONS IN TURKEY FROM WOMEN S PERSPECTIVE

The International History of Public Relations Conference, Bourmemouth, United Kingdom, 6 - 07 July 2016, pp.45

The Perception and Awareness Levels ofUniversity Students in Turkey Regarding CrisisSituations in Social Media The University ofMarmara Example

14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Atina, Greece, 9 - 12 May 2016, pp.1-14

Influence of new media on intercultural communication an example of an Erasmus student

:Communication and Informatıon Science in Network Society: Experience and Insights. III, Vilnius, Lithuania, 9 - 10 June 2016, pp.30-31

Transmedya Hikaye Anlatıcılığı Terör

Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 October 2015

Appreciative Inquiry as a means of Intra Institutional communication

International Conference on Social Sciences and Education Research, 29 - 31 October 2015