Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MİZAH İÇERİKLİ INSTAGRAM POSTLARININ BİR REMİKS PRATİĞİ OLARAK TANIMLANMASI VE ANALİZİ

İletişim Çalışmaları Dergisi, cilt.7, sa.7, ss.29-45, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Aşamalı Akış Kuramı Bağlamında Instagram’daki Ünlü Destekçiler Üzerine Bir Örnek Olay Çalışması

İletişim Çalışmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.23-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA LITERACY IN THE CONTEXTOF CULTURAL DIVERSITY: THE CASE OF TURKEY ANDETHIOPIA

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.10, sa.2, ss.127-146, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Robot Journalism Application: Tweets of News Content in the Turkish Language Shared by a Bot

Journal of Information Technology Management, ss.68-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A RESEARCH ON ENTREPRENEURAL LEVEL OF SOCIAL MEDIA USERS ON BITCOIN AND CRYPTO CURRENCIES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.8, sa.3, ss.466-488, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Text Classification Via Decision Trees Algorithm Customer Comments Case

The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.782-792, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Research on Pushiness of Networks in the Context of Economy Politics of New Media

Istanbul Journal of Social Sciences, ss.1-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Social Media in Real Estate Marketing A Research on the Transformation of Real Estate Marketing in Turkey

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.12, ss.17-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Information Technology Status and Networked Readiness Index in Context of Diffusion of Innovations Theory

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.195, ss.1553-1562, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Semiotics Analysis of Adverts in Twitter Social Media Acording To Peirce

Science and Culture International and Quarterly Journal of Culturals Studies, cilt.2, ss.14-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Demokrasi Algısı Demokrasinin Renkleri Üzerine Fikir Madenciliği Araştırması

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.28-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Opinion Mining Task in Turkish Language A Model for Assigning Opinions in Turkish Blogs to the Polarities

Journalism and Mass Communication, cilt.3, ss.179-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Competitive Analysis on Social Media Comparison Task Oriented Opinion Mining Model

Journal Academic Marketing Mysticism Online (JAMMO, cilt.7, ss.414-425, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Medya ve Ağ Nesli Türkiye Örneği

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Offering A Communicational Approach Model To Wiki Applications

Ajit-e Academic Journal of Information Technology, cilt.2, ss.7-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new look at distance Turkish learning: Survival guide

Procedia – Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.173-177, 2009 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Example of Pragmatic Analysis in Natural Language Processing: Sentimental Analysis of Movie Reviews

Communication and Technology Congress – CTC 2019, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2019, ss.61-74

Seeking the Truth in Post-Truth World A Research on Diffusion of Viral Content in Social Networks

16th International Symposium Communication in the Millennium CIM 2018, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, ss.828-845

Sosyal Medyada Twitter Konuşma Diline İlişkin Bir Araştırma Ortak Hashtag Kullanımı ile Kullanıcı Profili Arasındaki İlişki

2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring novelties (ISLC), İzmir, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013, cilt.4, ss.1863-1876

Podcasting In Terms of a Web 2 0 Application and Research Samples to Usage of Podcasting as A Learning Tool

2nd International 6th National Vocational Schools Symposium, Aydın, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

New Face of Personal and Corporate Web Sites Blogs

International Conference of New Media and Interactivity, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.388-393

Video Paylaşım Sitelerinin Kullanılmasında Öğrenci Tercihlerinin Değerlendirilmesi

2. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.71-80

Kişisel Televizyon IPTV

X. Akademik Bilişim Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 30 Ocak - 01 Şubat 2008

Öğretim Elemanı Yeterliğinin Ders ve Öğrencinin Kendisine Ait Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi

5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 21 Eylül - 23 Mayıs 2005, cilt.2, ss.657-662

Web Based Education with MPEG

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2004, ss.223-236

Kitap & Kitap Bölümleri