Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Surface analysis of polymer films for wettability and ink adhesion

COLOR RESEARCH AND APPLICATION, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF OVEN DRYING AND POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS) EMULSION COATING ON HEAT-SET PRINTING QUALITY

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.54, ss.495-503, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECTS OF INK CONSUMPTION ON PRINT QUALITY ON COATED CELLULOSE-BASED PAPER SURFACES

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.54, ss.89-94, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Printability of papers recycled from toner and inkjet-printed papers after deinking and recycling processes

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, cilt.16, ss.76-82, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of color mixing components on offset ink and printing process

MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, cilt.32, ss.1310-1315, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A study on the printability properties of alkali-sized recycled papers

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.23, ss.565-571, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of matte coating on the paper surface and print density

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.20, ss.141-145, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Sound absorption and print density properties of recycled sheets made from waste paper and agricultural plant fibres

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.28, ss.6073-6081, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Luffa Cylindirica Fibers on Some Mechanical and Printability Properties of Handsheets

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.23, sa.11, ss.4925-4931, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Time-Dependent Behavior of a Sessile Water Droplet on Various Papers

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS, cilt.59, sa.6, ss.387-397, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Filler Content and Coating on the Water and Oil-Based Ink Interactions with a Paper Surface

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS, cilt.59, sa.11, ss.891-901, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Environmental impact of printing inks and printing process

Journal of Graphic Engineering and Design, cilt.11, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The influence of surface tension on wetting in dampening solution and sustainability of printing: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, cilt.10, ss.5-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Light fastness of printing inks: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, cilt.9, ss.37-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Use of nanoparticle binders for paper coatings: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, cilt.8, sa.1, ss.39-43, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ambalaj Üretiminde Kullanılan Plastik Filmler

Plastik Ambalaj Teknolojisi, cilt.1, ss.41-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basılabilirlik Açısından Plastik Filmlerin Yüzey Enerjileri ve Islanabilirliği

Plastik Ambalaj Teknolojisi, cilt.1, ss.44-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ofset Baskıda Farklı Tram Sıklığının Nokta Kazancına Etkisinin İncelenmesi

Basım Akademi Dergisi, cilt.1, ss.115-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of oil based CMYK process inks on tearing characteristics of paper

Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU), cilt.65, sa.1, ss.72-77, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kâğıdın Yüzey Pürüzlülüğünün Baskı Renk değişimi Işık Haslığı ve Baskı Parlaklığına Etkisi

Marmara University Journal of Science, cilt.26, sa.3, ss.81-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, ss.280-297, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.280-297, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Pürüzlü Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, cilt.1, ss.90-92, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürültü ve Değişik Yoğunluktaki Seslerin Matbaa Çalışma Ortamlarındaki İşgücü Verimi ve Üretkenlik Üzerindeki Etkileri

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.285-297, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matbaa İşletmelerinde Ergonomik Koşulların Düzenlenmesi

Basım Dünyası Dergisi, cilt.1, ss.14-17, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Basım Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Çevre

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.231-238

Basım Endüstrisinde Yalın Üretim

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.529-536

Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kâğıt Geri Dönüşümüne Etkisi

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.897-908

Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kağıt Geridönüşümüne etkisi

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.897-908

Plastik Film Ambalaj Malzeme Bileşenlerinin Migrasyonu

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.309-317

Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 Mart 2018, cilt.1, ss.1435-1443

Ciltleme Tekniklerindeki Standartlar Malzeme Seçimi ve Yaşanan Sorunlar

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.263-270

OFSET BASKIDA FARKLI TRAM SIKLIĞININ NOKTAKAZANCINA ETKISININ INCELENMESI

5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, ss.99-105 Creative Commons License

Toner Uzaklaştırmada Ultrasonik Enerji Uygulaması

I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

Biopolymer Nanoparticle Binders for Paper Coatings

3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2015, ss.99

Ofset Baskı Merdaneleri ve Merdaneler Arası Kimyasal Uygunluk

International BASEV Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

Trials Of Some Plant Dyes On Cellulosic Fibres And Boards

The 1st International Symposium On Turkish & Japanese Environment And Forestry, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010

Effects of Various Fibres in a Thin Biocomposite Material

ISSD’ 10, Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010

Solid Density and Dot Gain Properties of Alkali Sized Some Recyled Papers

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portekiz, 12 - 15 Ocak 2010

Pre Treatments of Cellulose Fibres With Some Chemicals for Effective Sizing

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portekiz, 12 - 15 Ocak 2010

Effects of Fas Deinking on the Removal of Main Colours of Oil Based Inks From Uncoated and Coated Offıce Papers

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portekiz, 12 - 15 Ocak 2010

The Effects of Doubling Slurring on Grey Balance and Dot Tone Value Increase in Offset Printing

TAGA 61 st Annual Technical Conference. 15-18 March, New Orleans, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mart 2009 identifier

Effects Of Coating On The Surface Roughness And Print Density Properties Of Paper

3rd International City Break Conferences, Athens Institute For Education And Research, Athens, Yunanistan, 16 - 19 Ocak 2009

İşitme Engelliler Meslek Lisesi Matbaa Cilt ve Serigrafi Bölümünde Uygulanan Öğretim Yöntemleri

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

Kitap Baskılarında Kullanılan Kağıtların Ton Farklılıklarının Okunabilirlik ve Görsel Kalite Üzerindeki Etkisi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 Aralık 2004, cilt.2, ss.329-337

Küçük Orta ve Büyük Ölçekli Matbaa İşletmelerinde Mesleki Eğitim Kullanılan Standartlar ve İstihdamın Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 Aralık 2004, cilt.2, ss.147-157

Gıda Ambalajı Üreten İşletmelerde Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2004

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir Baskı Blanketlerinin Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2002 - 28 Ekim 2003

EAN UCC Barkod Standartları Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 Eylül 2003, cilt.1, ss.164-175

Tasarım Sürecinde Oluşan Problemler Etkileri ve Önlemler

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 Eylül 2003, cilt.1, ss.68-75

Tasarım Sürecinde Problemler Etkileri ve Önlemler

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2003

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat set Web Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2002

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir (Havalı) Baskı Blanketlerinin, Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2002, ss.199-209 Creative Commons License

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat-Set WEB Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 26 - 28 Eylül 2002

Pürüzlü-Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi

II. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2001, ss.337-349 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Matbaa Malzeme Bilimi

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019

Matbaa Malzeme Bilimi

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2014