Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat-Set WEB Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi


OKTAV M. , AYDEMİR C.

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 26 - 28 Eylül 2002