Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EFFECTS OF OVEN DRYING AND POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS) EMULSION COATING ON HEAT-SET PRINTING QUALITY

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, vol.54, pp.495-503, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

EFFECTS OF INK CONSUMPTION ON PRINT QUALITY ON COATED CELLULOSE-BASED PAPER SURFACES

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, vol.54, pp.89-94, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of color mixing components on offset ink and printing process

MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES, vol.32, pp.1310-1315, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

A study on the printability properties of alkali-sized recycled papers

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, vol.23, pp.565-571, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of matte coating on the paper surface and print density

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, vol.20, pp.141-145, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Filler Content and Coating on the Water and Oil-Based Ink Interactions with a Paper Surface

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS, vol.59, no.11, pp.891-901, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Time-Dependent Behavior of a Sessile Water Droplet on Various Papers

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS, vol.59, no.6, pp.387-397, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Environmental impact of printing inks and printing process

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.11, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The influence of surface tension on wetting in dampening solution and sustainability of printing: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.10, pp.5-10, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Light fastness of printing inks: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.9, pp.37-43, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Use of nanoparticle binders for paper coatings: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.8, no.1, pp.39-43, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ambalaj Üretiminde Kullanılan Plastik Filmler

Plastik Ambalaj Teknolojisi, vol.1, pp.41-50, 2017 (Other Refereed National Journals)

Basılabilirlik Açısından Plastik Filmlerin Yüzey Enerjileri ve Islanabilirliği

Plastik Ambalaj Teknolojisi, vol.1, pp.44-49, 2017 (Other Refereed National Journals)

Effect of oil based CMYK process inks on tearing characteristics of paper

Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU), vol.65, no.1, pp.72-77, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Effect of Paper Roughness on Print Color Deviation, Lightfastness and Print Gloss

Marmara University Journal of Science, vol.26, no.3, pp.81-88, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.1, pp.280-297, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.280-297, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Pürüzlü Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, vol.1, pp.90-92, 2002 (Other Refereed National Journals)

Baskı Mürekkeplerinin Baskı Materyali Yüzeyinde Emilme Modelleri ve Kuruma Şekilleri

Matbaa ve Teknik Dergisi, vol.1, pp.156-160, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Gürültü ve Değişik Yoğunluktaki Seslerin Matbaa Çalışma Ortamlarındaki İşgücü Verimi ve Üretkenlik Üzerindeki Etkileri

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.285-297, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matbaa İşletmelerinde Ergonomik Koşulların Düzenlenmesi

Basım Dünyası Dergisi, vol.1, pp.14-17, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Basım Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Çevre

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.1, pp.231-238

Basım Endüstrisinde Yalın Üretim

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.529-536

Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kâğıt Geri Dönüşümüne Etkisi

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.897-908

Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kağıt Geridönüşümüne etkisi

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.897-908

Plastik Film Ambalaj Malzeme Bileşenlerinin Migrasyonu

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.309-317

Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.1435-1443

Ciltleme Tekniklerindeki Standartlar Malzeme Seçimi ve Yaşanan Sorunlar

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, vol.1, pp.263-270

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT SCREEN FREQUENCY TO DOT GAIN IN OFFSET PRINTING

5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.99-105 Creative Commons License

Toner Uzaklaştırmada Ultrasonik Enerji Uygulaması

I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015

Biopolymer Nanoparticle Binders for Paper Coatings

3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2015, pp.99

Ofset Baskı Merdaneleri ve Merdaneler Arası Kimyasal Uygunluk

International BASEV Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2014

Trials Of Some Plant Dyes On Cellulosic Fibres And Boards

The 1st International Symposium On Turkish & Japanese Environment And Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010

Effects of Various Fibres in a Thin Biocomposite Material

ISSD’ 10, Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010

Solid Density and Dot Gain Properties of Alkali Sized Some Recyled Papers

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portugal, 12 - 15 January 2010

Pre Treatments of Cellulose Fibres With Some Chemicals for Effective Sizing

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portugal, 12 - 15 January 2010

Effects of Fas Deinking on the Removal of Main Colours of Oil Based Inks From Uncoated and Coated Offıce Papers

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portugal, 12 - 15 January 2010

The Effects of Doubling Slurring on Grey Balance and Dot Tone Value Increase in Offset Printing

TAGA 61 st Annual Technical Conference. 15-18 March, New Orleans, Louisiana, United States Of America, 15 - 18 March 2009 identifier

Effects Of Coating On The Surface Roughness And Print Density Properties Of Paper

3rd International City Break Conferences, Athens Institute For Education And Research, Athens, Greece, 16 - 19 January 2009

İşitme Engelliler Meslek Lisesi Matbaa Cilt ve Serigrafi Bölümünde Uygulanan Öğretim Yöntemleri

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005

Kitap Baskılarında Kullanılan Kağıtların Ton Farklılıklarının Okunabilirlik ve Görsel Kalite Üzerindeki Etkisi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 December 2004, vol.2, pp.329-337

Küçük Orta ve Büyük Ölçekli Matbaa İşletmelerinde Mesleki Eğitim Kullanılan Standartlar ve İstihdamın Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 December 2004, vol.2, pp.147-157

Gıda Ambalajı Üreten İşletmelerde Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 2 - 05 December 2004

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir Baskı Blanketlerinin Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 September 2002 - 28 October 2003

EAN UCC Barkod Standartları Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 September 2003, vol.1, pp.164-175

Tasarım Sürecinde Oluşan Problemler Etkileri ve Önlemler

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 September 2003, vol.1, pp.68-75

Tasarım Sürecinde Problemler Etkileri ve Önlemler

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 September 2003

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat set Web Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2002

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir (Havalı) Baskı Blanketlerinin, Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2002, pp.199-209 Creative Commons License

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat-Set WEB Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 26 - 28 September 2002

Pürüzlü-Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi

II. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 30 May - 01 June 2001, pp.337-349 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Matbaa Malzeme Bilimi

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019

Printing Materials Science

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2014