Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A study on the printability properties of alkali-sized recycled papers

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, vol.23, pp.565-571, 2016 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Effects of matte coating on the paper surface and print density

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, vol.20, pp.141-145, 2013 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Time-Dependent Behavior of a Sessile Water Droplet on Various Papers

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS, vol.59, no.6, pp.387-397, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Drying methods of the printing inks

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.12, no.2, 2021 (Scopus) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Environmental impact of printing inks and printing process

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.11, no.1, 2020 (Scopus) Sustainable Development identifier

Light fastness of printing inks: A review

Journal of Graphic Engineering and Design, vol.9, pp.37-43, 2018 (Scopus) Creative Commons License identifier

Ambalaj Üretiminde Kullanılan Plastik Filmler

Plastik Ambalaj Teknolojisi, vol.1, pp.41-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Basılabilirlik Açısından Plastik Filmlerin Yüzey Enerjileri ve Islanabilirliği

Plastik Ambalaj Teknolojisi, vol.1, pp.44-49, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of oil based CMYK process inks on tearing characteristics of paper

Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU), vol.65, no.1, pp.72-77, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Effect of Paper Roughness on Print Color Deviation, Lightfastness and Print Gloss

Marmara University Journal of Science, vol.26, no.3, pp.81-88, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.1, pp.280-297, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.280-297, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Pürüzlü Pürüzsüz Kağıt Yüzeyine Tramlı Baskıda Mekanik Nokta Şişmesinin Uygulamalı İncelenmesi

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi, vol.1, pp.90-92, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Baskı Mürekkeplerinin Baskı Materyali Yüzeyinde Emilme Modelleri ve Kuruma Şekilleri

Matbaa ve Teknik Dergisi, vol.1, pp.156-160, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Matbaa İşletmelerinde Ergonomik Koşulların Düzenlenmesi

Basım Dünyası Dergisi, vol.1, pp.14-17, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Basım Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Çevre

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, vol.1, pp.231-238 Sustainable Development

Plastik Film Ambalaj Malzeme Bileşenlerinin Migrasyonu

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.309-317

Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kağıt Geridönüşümüne etkisi

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.897-908

Plastik FilmAmbalaj Malzeme Bileşenlerinin Migrasyonu

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.309-317

Basım Endüstrisinde Yalın Üretim

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.529-536

Baskı Mürekkepleri ve Migrasyon: Kâğıt Geri Dönüşümüne Etkisi

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.897-908

Ambalaj Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.1435-1443 Sustainable Development

Ciltleme Tekniklerindeki Standartlar Malzeme Seçimi ve Yaşanan Sorunlar

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, vol.1, pp.263-270

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT SCREEN FREQUENCY TO DOT GAIN IN OFFSET PRINTING

5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.99-105 Creative Commons License

Toner Uzaklaştırmada Ultrasonik Enerji Uygulaması

I. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2015

Biopolymer Nanoparticle Binders for Paper Coatings

3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2015, pp.99

Trials Of Some Plant Dyes On Cellulosic Fibres And Boards

The 1st International Symposium On Turkish & Japanese Environment And Forestry, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010

Effects of Various Fibres in a Thin Biocomposite Material

ISSD’ 10, Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010

Solid Density and Dot Gain Properties of Alkali Sized Some Recyled Papers

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portugal, 12 - 15 January 2010

Pre Treatments of Cellulose Fibres With Some Chemicals for Effective Sizing

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portugal, 12 - 15 January 2010

Effects of Fas Deinking on the Removal of Main Colours of Oil Based Inks From Uncoated and Coated Offıce Papers

XXI TECNICELPA Conference/VI Iberoamerican Congress on Pulp and Paper Research-CIADICYP, Lisbon, Portugal, 12 - 15 January 2010

The Effects of Doubling Slurring on Grey Balance and Dot Tone Value Increase in Offset Printing

TAGA 61 st Annual Technical Conference. 15-18 March, New Orleans, Louisiana, United States Of America, 15 - 18 March 2009 identifier

Effects Of Coating On The Surface Roughness And Print Density Properties Of Paper

3rd International City Break Conferences, Athens Institute For Education And Research, Athens, Greece, 16 - 19 January 2009

İşitme Engelliler Meslek Lisesi Matbaa Cilt ve Serigrafi Bölümünde Uygulanan Öğretim Yöntemleri

I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2005

Kitap Baskılarında Kullanılan Kağıtların Ton Farklılıklarının Okunabilirlik ve Görsel Kalite Üzerindeki Etkisi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 December 2004, vol.2, pp.329-337

Küçük Orta ve Büyük Ölçekli Matbaa İşletmelerinde Mesleki Eğitim Kullanılan Standartlar ve İstihdamın Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 December 2004, vol.2, pp.147-157

Gıda Ambalajı Üreten İşletmelerde Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 2 - 05 December 2004

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir Baskı Blanketlerinin Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 September 2002 - 28 October 2003

EAN UCC Barkod Standartları Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 September 2003, vol.1, pp.164-175

Tasarım Sürecinde Oluşan Problemler Etkileri ve Önlemler

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29 - 30 September 2003, vol.1, pp.68-75

Tasarım Sürecinde Problemler Etkileri ve Önlemler

I. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 September 2003

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat set Web Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt – Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2002

Konvansiyonel ve Sıkıştırılabilir (Havalı) Baskı Blanketlerinin, Baskı Kalitesine Etkilerinin Test Baskılarıyla İncelenmesi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2002, pp.199-209 Creative Commons License

Mineral Yağların Kaynama Noktaları Farklılıklarının Heat-Set WEB Mürekkebinin Kağıt Yüzeyindeki Kuruma Sıcaklığına Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 26 - 28 September 2002

Books & Book Chapters

Matbaa Malzeme Bilimi

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019

Printing Materials Science

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2014