Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychometric Properties of the Turkish Version of the University o Virginia Parent Low Blood Sugar Survey

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.10, sa.2, ss.162-167, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of education based on type 1 diabetes management model

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.35, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reliability and Validity of Nurses' Experiences of Infection Prevention and Control Questionnaire

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.2, ss.137-141, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The evaluation of the knowledge and practices of nurses regarding milk temperature delivered to infants during feeding: A descriptive study.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.176-182, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Impact of Toilet Hygiene Training Program on School-Age Children

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.19, ss.25-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virginia Üniversitesi Çocuk/Ergen Düşük Kan Şekeri Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Hemşirelikte Eğitim ve Araştirma Dergisi, cilt.4, ss.198-203, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.5, ss.42-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya da ve Türkiye de Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocukların Durumu

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.1-6, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Yenidoğanlarda Cilt Bütünlüğünün Bozulması

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, cilt.1, sa.2, ss.52-58, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Impact of Choosing a Profession on Hopelessness Level of First Year University Students

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.10-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 1 Diyabet Yönetiminde Kuram ve Model Kullanımının Önemi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.5, ss.51-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 1 Diyabet Yönetimi Bir Hemşirelik Modeli Örneği

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.10, ss.30-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Mesleki ve Yasal Sorumluluğu

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.86-93, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklar, Bilgisayar ve İnternet

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), cilt.18, ss.101-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetli Bireylerde Rekreasyon Alanları Oluşturmada Hemşirenin Rolü

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.1, ss.74-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatağa Bağımlı Çocuğun Aile Merkezli Bakımında Sinerji MOdelinin Kullanımı

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.59-64, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alımı Sırasında Oluşacak Ağrının Önlenmesinde Örgü Ahtapot Kullanımın Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

64. Milli Pediatri Kongresi ve 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Aralık 2020, ss.1

Tamamlayıcı Beslenme

Yenidoğan ve Çocuklarda Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Aralık 2019

Diyabet Kampları

2. Uluslarası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019

Çocukluk Çağında Tip 1 Diyabet

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Haftası Etkinliği, Türkiye, 14 Kasım 2019

TİP 1 DİYABETLİ ERGENLERDE EBEVEYN İZLEMİNİN DİYABET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2019

Tip 1 Diyabetli Ergenlerde Ebeveyn İzleminin Diyabet Davranışlarına Etkisi

23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 18. Diyabet Ekibi Kursu, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2019

Dünyada ve Ülkemizde Diyabet Eğitimi Örnek Eğitim Modellerinin Sunumu: Dünyadaki Örnekler ve Sonuçları

23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 18. Diyabet Ekibi Kursu, Antalya, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2019

Hemşirelik Uygulamalarında Elektronik Kayıt Sistemlerinin Kullanımı

41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2019

Yenidoğan Cildinin Anatomik ve Fizyolojik ÖzellikleriFlaster Kullanımı

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018

Ebeveynlerin Hastanede Yatan Çocuklarının Anksiyete Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi

62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 17. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2018

Çölyak Farkındalıkları

Maltepe İsmet İnönü İlkokulu Çölyak Günleri, Türkiye, 09 Mayıs 2018

Unutulan Tedavi Hedefi: Yaşam Kalitesi

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 17. Diyabet Ekibi Kursu, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2018

Cep Telefonu Kullanımı

6. Çocuk Dosları KOngresi, Türkiye, 9 - 10 Mart 2018

LEARNING MODEL FOR EFFECTIVE COMMUNICATION WITH FAMILY IN PEDIATRIC NURSING

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23 - 25 Kasım 2017

İlkokul Öğrencilerinde Obezite Farkındalığı

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Okul Çocuklarında Tip 1 Diyabett

Öğretmen Mesleki Çalışma Seminerleri, Türkiye, 22 Haziran 2017

Çocukluk Çağında Diyabet

Pendik Ertuğrulgazi İlkokulu Veli Bilgilendirme Seminerleri, Türkiye, 06 Aralık 2016

Yenidoğan Cildinin Değerlendirilmesi

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı ve Beslenme Sempozyumu, Türkiye, 23 Ekim 2016

Yeni Tanı Tip 1 Diyabetliye Hemşire Yaklaşımı ve Eğitim Programlanması

15. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, 20. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016

Tip 1 Diyabetli Çocuk Ergenlerin Hipoglisemi Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

15. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, 20. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016

Okul Çocuklarında Tip 1 Diyabet

Öğretmen Mesleki Çalışma Seminerleri kapsamında Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Haziran 2015

Yara Bakımı ve Flaster Kullanımı

Yara Bakımı ve Flaster Kullanımı Kursu 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2015

Yanı Başımızdaki Tehlike Bonzai

16. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015

Ergenlik Dönemi ve ÖzellikleriiOkul Çocuklarına Hijyen

Bilinçli Aile Bilinçli Gelecek Projesi, Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu, Kocaeli, Türkiye, 24 Mart 2015

Health related quality of life of adolescents with type 1 diabetes for Turkish population

8th Advanced TechnologiesTreatments For Diabetes, Paris, Fransa, 18 - 21 Şubat 2015

Diyabet Eğitiminde Modeller ve Yöntemler

13. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2014

Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi

Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 24 Ekim 2014

Flaster Kullanımı

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı 3. İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2014

Çocuk Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulama Yapma Durumları

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Aile Merkezli Bakım

3. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2013

İnsülin Enjeksiyonları ve Kan Şekeri Ölçümü

12. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Edirne, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2013

Evaluation of Effectiveness of Toilette Hygiene Education in Primary School Students

International Congress of Pediatrics 2013 (ICP), Melbourne, Avustralya, 24 - 29 Ağustos 2013

Flaster Kullanımı

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı 2. İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 2013

Reseach Ability of Master Students in Nursing

The 1st Clinical Nursing Research Congress, 29 Mayıs - 01 Haziran 2012

Nursing Model for Type 1 Diabetes

1st PNAE Congress on Pediatric Nursing, 1 - 02 Aralık 2011

Dünya’da Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocukların Durumu

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2011

Oyuncak Güvenliği ve Yönetmeliği: Ne Kadar Biliyoruz?

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 06 Eylül 2011

Flaster Kullanımıı

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, Türkiye, 11 Mayıs 2010

Hopelessness Level Of University Students in First Class

1st International Congress On Nursing Education, Research Practice, 15 - 17 Ekim 2009

Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Planı Oluşturabilme Becerileri

2. Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009

The Factors Affecting Perception of Motherhood

1st International Congress on Nursing Education, ResearchPractice, Selanik, Yunanistan, 15 Ekim - 17 Eylül 2009

Atravmatik Bakım

II. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 30 Mart - 03 Nisan 2009

Nursing Student Diaries: Feelings and Thoughts

2nd International Nurse Education Congress, 9 - 11 Haziran 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Kişilerarası İlişkiler: Hemşirelik model ve kuramlarının özü

Hemşirelik Model, Kuram ve Uygulamalarının Esasları, Şule ECEVİT ALPAR,Nefise BAHÇECİK, Editör, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, ss.135-152, 2019

Terminal Dönemdeki Çocuk ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi

Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, Güler CİMETE, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.84-90, 2018

Ailede İletişimin Önemi

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu,Birsen Canan Demirbağ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.41-50, 2015

Tip 1 Diyabet Yönetimi

İstanbul Tıp Kİtabevi, İstanbul, 2014

Sağlığı Geliştirme Modeli

Hemşirelik Kavram Kuram ve Model Örnekleri, OCAKÇI Ayşe Ferda, ECEVİT ALPAR Şule, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.201-213, 2013