Hemşirelerin Enfesiyon Kontrolü ve Önlenmesine Yönelik Gözlemleri Anketi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Reliability and Validity of Nurses’ Experiences of Infection Prevention and Control Questionnaire)


ÇÖVENER ÖZÇELİK Ç. , AKTAŞ E., OCAKÇI A. F.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri