Tip 1 Diyabetli Ergenlerin Diyabet Bakım Uygulamalarında Aileye Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi


ÇÖVENER ÖZÇELİK Ç. , SEMİN N. , MARAZ G., GÜNGÖR F., TABAK B., UĞURLU İ.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019