HİPOSPADİAS TANISI ALMIŞ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN HİPOSPADİAS HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA


ÇÖVENER ÖZÇELİK Ç. , TEK K.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 26 - 30 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text