Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Reliability and Validity of Nurses' Experiences of Infection Prevention and Control Questionnaire

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.10, no.2, pp.137-141, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The evaluation of the knowledge and practices of nurses regarding milk temperature delivered to infants during feeding: A descriptive study.

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.3, pp.176-182, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Impact of Toilet Hygiene Training Program on School-Age Children

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.19, pp.25-40, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Virginia Üniversitesi Çocuk/Ergen Düşük Kan Şekeri Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Hemşirelikte Eğitim ve Araştirma Dergisi, vol.4, pp.198-203, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.5, pp.42-49, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dünya da ve Türkiye de Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocukların Durumu

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, vol.2, pp.1-6, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Yenidoğanlarda Cilt Bütünlüğünün Bozulması

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, vol.1, no.2, pp.52-58, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Impact of Choosing a Profession on Hopelessness Level of First Year University Students

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.10-16, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tip 1 Diyabet Yönetiminde Kuram ve Model Kullanımının Önemi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.5, pp.51-54, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tip 1 Diyabet Yönetimi Bir Hemşirelik Modeli Örneği

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.10, pp.30-37, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Mesleki ve Yasal Sorumluluğu

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, pp.86-93, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çocuklar, Bilgisayar ve İnternet

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), vol.18, pp.101-106, 2009 (Other Refereed National Journals)

Diyabetli Bireylerde Rekreasyon Alanları Oluşturmada Hemşirenin Rolü

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.1, pp.74-79, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yatağa Bağımlı Çocuğun Aile Merkezli Bakımında Sinerji MOdelinin Kullanımı

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.2, pp.59-64, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenidoğanlarda Topuk Kanı Alımı Sırasında Oluşacak Ağrının Önlenmesinde Örgü Ahtapot Kullanımın Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

64. Milli Pediatri Kongresi ve 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 December 2020, pp.1

Tamamlayıcı Beslenme

Yenidoğan ve Çocuklarda Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 December 2019

Diyabet Kampları

2. Uluslarası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019

Çocukluk Çağında Tip 1 Diyabet

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 14 Kasım Dünya Diyabet Haftası Etkinliği, Turkey, 14 November 2019

Tip 1 Diyabetli Ergenlerde Ebeveyn İzleminin Diyabet Davranışlarına Etkisi

23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 18. Diyabet Ekibi Kursu, Turkey, 17 - 18 April 2019

Dünyada ve Ülkemizde Diyabet Eğitimi Örnek Eğitim Modellerinin Sunumu: Dünyadaki Örnekler ve Sonuçları

23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 18. Diyabet Ekibi Kursu, Antalya, Turkey, 17 - 18 April 2019

Hemşirelik Uygulamalarında Elektronik Kayıt Sistemlerinin Kullanımı

41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2019

Yenidoğan Cildinin Anatomik ve Fizyolojik ÖzellikleriFlaster Kullanımı

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, Turkey, 13 - 15 December 2018

Ebeveynlerin Hastanede Yatan Çocuklarının Anksiyete Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi

62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 17. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2018

Çölyak Farkındalıkları

Maltepe İsmet İnönü İlkokulu Çölyak Günleri, Turkey, 09 May 2018

Unutulan Tedavi Hedefi: Yaşam Kalitesi

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 17. Diyabet Ekibi Kursu, Turkey, 17 - 18 April 2018

Cep Telefonu Kullanımı

6. Çocuk Dosları KOngresi, Turkey, 9 - 10 March 2018

LEARNING MODEL FOR EFFECTIVE COMMUNICATION WITH FAMILY IN PEDIATRIC NURSING

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23 - 25 November 2017

İlkokul Öğrencilerinde Obezite Farkındalığı

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 October 2017

Okul Çocuklarında Tip 1 Diyabett

Öğretmen Mesleki Çalışma Seminerleri, Turkey, 22 June 2017

Çocukluk Çağında Diyabet

Pendik Ertuğrulgazi İlkokulu Veli Bilgilendirme Seminerleri, Turkey, 06 December 2016

Yenidoğan Cildinin Değerlendirilmesi

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı ve Beslenme Sempozyumu, Turkey, 23 October 2016

Yeni Tanı Tip 1 Diyabetliye Hemşire Yaklaşımı ve Eğitim Programlanması

15. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, 20. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016

Tip 1 Diyabetli Çocuk Ergenlerin Hipoglisemi Korkusu ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

15. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, 20. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016

The Reliability And Validity of The University of Viriınia Child Teen Low Blood Sugar Survey

21st FEND Annual Conference, Munich, Germany, 9 - 10 September 2016, vol.4, pp.198-203

Okul Çocuklarında Tip 1 Diyabet

Öğretmen Mesleki Çalışma Seminerleri kapsamında Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Turkey, 22 - 26 June 2015

Yara Bakımı ve Flaster Kullanımı

Yara Bakımı ve Flaster Kullanımı Kursu 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 April 2015

Yanı Başımızdaki Tehlike Bonzai

16. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2015

Ergenlik Dönemi ve ÖzellikleriiOkul Çocuklarına Hijyen

Bilinçli Aile Bilinçli Gelecek Projesi, Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu, Kocaeli, Turkey, 24 March 2015

Health related quality of life of adolescents with type 1 diabetes for Turkish population

8th Advanced TechnologiesTreatments For Diabetes, Paris, France, 18 - 21 February 2015

Diyabet Eğitiminde Modeller ve Yöntemler

13. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Bursa, Turkey, 4 - 05 November 2014

Diyabetik Çocuklarda Yaşam Kalitesi

Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Yaklaşımı Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 24 October 2014

Flaster Kullanımı

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı 3. İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 April 2014

Çocuk Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulama Yapma Durumları

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013

Aile Merkezli Bakım

3. Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2013

İnsülin Enjeksiyonları ve Kan Şekeri Ölçümü

12. Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu, Edirne, Turkey, 1 - 02 October 2013

Evaluation of Effectiveness of Toilette Hygiene Education in Primary School Students

International Congress of Pediatrics 2013 (ICP), Melbourne, Australia, 24 - 29 August 2013

Flaster Kullanımı

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı 2. İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 April 2013

Reseach Ability of Master Students in Nursing

The 1st Clinical Nursing Research Congress, 29 May - 01 June 2012

Nursing Model for Type 1 Diabetes

1st PNAE Congress on Pediatric Nursing, 1 - 02 December 2011

Dünya’da Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocukların Durumu

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 October 2011

Oyuncak Güvenliği ve Yönetmeliği: Ne Kadar Biliyoruz?

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 06 September 2011

Flaster Kullanımıı

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, Turkey, 11 May 2010

Hopelessness Level Of University Students in First Class

1st International Congress On Nursing Education, Research Practice, 15 - 17 October 2009

Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Planı Oluşturabilme Becerileri

2. Ulusal 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 16 - 19 November 2009

The Factors Affecting Perception of Motherhood

1st International Congress on Nursing Education, ResearchPractice, Selanik, Greece, 15 October - 17 September 2009

Atravmatik Bakım

II. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 30 March - 03 April 2009

Turkish Validity and Reliability of Diabetes Problem Solving Measure for adolescent

2nd Congress of the European Academy of Paediatrics, 24 - 28 October 2008

Books & Book Chapters

Kişilerarası İlişkiler: Hemşirelik model ve kuramlarının özü

in: Hemşirelik Model, Kuram ve Uygulamalarının Esasları, Şule ECEVİT ALPAR,Nefise BAHÇECİK, Editor, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, pp.135-152, 2019

Terminal Dönemdeki Çocuk ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi

in: Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, Güler CİMETE, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.84-90, 2018

Ailede İletişimin Önemi

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu,Birsen Canan Demirbağ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.41-50, 2015

Tip 1 Diyabet Yönetimi

İstanbul Tıp Kİtabevi, İstanbul, 2014

Sağlığı Geliştirme Modeli

in: Hemşirelik Kavram Kuram ve Model Örnekleri, OCAKÇI Ayşe Ferda, ECEVİT ALPAR Şule, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.201-213, 2013