Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru

Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.60-71, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller

BİLGİ DÜNYASI, cilt.15, sa.2, ss.353-374, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effective Digitisation in Archives

Journal of Balkan Libraries Union, cilt.2, sa.1, ss.11-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Photographs as Archival Material

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, cilt.27, sa.4, ss.619-632, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Arşivlerde Araştırmacı Eğitimi Programları: Tasarım ve Uygulama Süreci

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.291-297, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arşivsel Değerlendirme: Arşivciliğin İlk Adımı

Arşiv Dünyası, sa.14, ss.34-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Archives in Education: Examples From Abroad

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.4, sa.4, ss.108-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları: Araştırma Ortamı

BİLGİ DÜNYASI, cilt.13, sa.2, ss.543-556, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Yönetimine Yeni Bir Bakış: HMK Stratejik Hizmet Yönetimi Süreci

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, sa.37, ss.79-87, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Concept of User Satisfaction in Archival Institutions

LIBRARY MANAGEMENT, cilt.33, sa.1, ss.66-72, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları: Erişim

BİLGİ DÜNYASI, cilt.12, sa.2, ss.319-333, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belge Yöneticileri İçin Performans Yönetim Sistemi

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.7, sa.28, ss.359-376, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dünya Arşivlerinin Eğitim İçerikleri

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2019

21. Yüzyılda Arşivler

3. Geçmişin Mirası Geleceğin Mimarı Arşivler: Dijital Çağda Arşiv Yönetimi Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 07 Aralık 2017

Revealing the Existing Value: Marketing for Archives

8th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, London, İngiltere, 24 - 27 Mayıs 2016, ss.112-113

Hastanelerde Arşiv Yönetimi

İstanbul Kalkınma Ajansı Kelebek Projesi, İstanbul, Türkiye, 17 Ocak 2015

Toplumsal Hafıza ve Arşivler

8. Arşivcilik Günü ve Hazine-i Evrak'ın Kuruluşunun 167. Yıldönümü, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2013

Dijital Çağda Belge Profesyonelleri

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Paneli, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2013

Kültürel Arşiv Mirası ve Arşivci

Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Uluslararası Rolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2012, cilt.3, sa.6, ss.915-926

The Role of Records Management in an Effective Strategic Management Process

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.33

Arşivlerde Stratejik Hizmet Pazarlaması

Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar, Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, ss.17-30

Arşiv Hizmetlerinin Öncelikli Kalite Normu: Hızlı ve Sınırsız Erişim

Bilgi Kullanıcıları ve Yöneticilerinin Buluştuğu Platformlar Olarak Bilgi-Belge Merkezleri Sempozyumu, Ardahan, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Millî Hafızamızın Kaynağı: Ulusal Arşivler

Bilgi Merkezleri: Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler, Mehmet Ali Akkaya,Hüseyin Odabaş, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.503-534, 2019

Provenans ve Orijinal Düzene Saygı Prensiplerinin Arşiv Malzemesinin Düzenlenmesi ve Tanımlanması Açısından Gerekliliği

Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar, Bülent Yılmaz,Turgay Baş,Semanur Öztemiz,Meltem Dişli, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.413-423, 2017

Arşivlerde Erişim ve Standartlaşma: Türkiye İçin Öneri

Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Özgür Külcü,Tolga Çakmak,Şahika Eroğlu, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.201-220, 2017

E-Guidelines for the Effectiveness of E-Government Process

Digital Access and E-Government: Perspectives from Developing and Emerging Countries, Peter Mezebe II Mothatasei Sebina,Kgomotso H. Moahi,Kelvin Joseph Bwalya, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.164-181, 2014

Hizmet Kurumlarında Bilgi Yönetimi

İsmail E. Erünsal'a Armağan, Hatice Aynur,Birol Ülker,Bilgin Aydın, Editör, Ülke Yayınları, İstanbul, ss.1085-1096, 2014

The Swedish National Archives: From The User Point of View

Arşiv Emektarlarına Armağan, Nizamettin Oğuz,İshak Keskin, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.393-402, 2013

Arşiv Hizmetlerinde Kalitenin Sağlanmasına Yönelik Bir Model Önerisi

Prof.Dr.K.Gülbün Baydur'a Armağan, Ö.Külcü,T.Çakmak,N.Özel, Editör, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adına Özyurt Matbaacılık, Ankara, ss.145-154, 2012

Arşiv Kurumlarında Hizmet Kalitesi Kavramı

Prof.Dr.Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Gülden Sarıyıldız,Niyazi Çiçek,İshak Keskin,Sevil Pamuk, Editör, Etkin Kitaplar, İstanbul, ss.297-305, 2011

DAMA Stratejik Hizmet Yönetimi Modeli

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

Belge Yönetimi: Kurumsal Mükemmellik Sürecinin Temel Yapı Taşı

Tülin Aren Armağanı, İshak Keskin,M.Hanefi Kutluoğlu,Sevil Pamuk, Editör, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, ss.261-176, 2009

Altı Sigma'nın Önemli Araçlarından Biri: Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar, Berat Bir Bayraktar, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.157-172, 2006