Dr.Öğr.Üyesi

BÜLENT HALVAŞİ


Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1993 - 1999

1993 - 1999

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Dr), Türkiye

1986 - 1989

1986 - 1989

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Dr), Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Ulusal Şarkı Söyleme Geleneğinin Oluşmasında Türk Dili ve Fonetiğinin Etkileri

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

1989

1989

Yüksek Lisans

Okulöncesi Çocuklarda Piyano Eğitimi

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Müzik Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Müzik

Akademik Unvanlar / Görevler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1995 - 2001

1995 - 2001

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1986 - 1995

1986 - 1995

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

1998 - 1999

1998 - 1999

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1992 - 1995

1992 - 1995

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Koro Şefi

Cumhurbaşkanlığı, TRT İstanbul Radyosu, Çoksesli Müzikler

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

İleri Anadal Eğitimi I ve İleri Anadal Eğitimi II ( Koro Eğitimi ve Yönetimi)

Lisans

Lisans

Piyano Eğitimi I ve Piyano Eğitimi II

Lisans

Lisans

Çoksesli Koro II

Lisans

Lisans

Koro III, Koro IV, Koro V, Koro Eğitimi ve Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anadal Eğitimi ı ve Anadal Eğitimi II (Koro Eğitimi ve Yönetimi)

Lisans

Lisans

Çoksesli Koro I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Team Perceptions of Choir Members

HALVAŞİ B. , KÜÇÜK PİJİ D.

Red Fame Journal of Education and training Studies, cilt.7, ss.241-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Attitudes of Pre-service Music Teachers Studying in UndergraduatePrograms in Turkey Towards Piano Courses

HALVAŞİ B.

Red Fame Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.142-147, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Team Perceptions of Choir Members

Piji Küçük D. , Halvaşi B.

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.241-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Basic Properties of Chorus and Fundamental Approaches to Improve

HALVAŞİ B.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.13, ss.113-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Enstrüman Eşlikli Uygulamaların İlköğretim Öğrencilerinin MüzikDersine İlişkin Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi

HALVAŞİ B. , ÖZBEK Ö. , AKGÜL A.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.217-233, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ

HALVAŞİ B.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.6, ss.1881-1895, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE BİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

HALVAŞİ B.

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, cilt.6, ss.2788-2798, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The viewpoint of a voice trainer and effective talkingSes eğitimcisi bakışı ile etkili ve doğru konuşma

HALVAŞİ B.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, ss.715-721, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Ses eğitimcisi bakışı ile etkili ve doğru konuşma

HALVAŞİ B.

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, cilt.1, ss.715-721

2010

2010

Müzik Öğretmenliğinde Toplu Ses Eğitimi

HALVAŞİ B.

9. ulusal Müzik Sempozyumu 2010, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2010

2005

2005

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programında Piyano Derslerinin İçeriği ve İlköğretimde Eşlik Yapabilme Becerisine Etkisi

HALVAŞİ B.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2005

2005

2005

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Lisans programının Doğru Yorumlanmasının Önemi

HALVAŞİ B.

Erciyes Üniversitesi müzik sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2005

2002

2002

Öğretmen yetiştiren Kurumlardaki Çalgı eğitiminde ”Bilişsel Beceri Geliştirme” ile ilgili Basamakla

HALVAŞİ B.

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme- Öğretme Sempozyumu, 29 - 31 Mayıs 2002

2001

2001

Ulusal Şarkı Söyleme Geleneği ile Türk Dili ve Fonetiği İlişkisi

HALVAŞİ B.

1. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Piyano Eşlik Eğitiminde Popüler Müzik, Elektronik Org Uygulamaları İle özgüvenin Yeri ve Önemi

HALVAŞİ B. , AKGÜL A.

Akademisyen Yayınevi Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları 1, Burcu AVCI AKBEL, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.69-79, 2019

2019

2019

Koro E ğitiminde Motivasyonun Yeri ve Önemi

HALVAŞİ B.

GECE AKADEMİ EĞİTİM BİLİMLERİALANINDA ARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELER, Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.33-43, 2019

2019

2019

İşbirlikli Öğrenme Modelinin Çoksesli KoroEğitiminde Öğrenciler Üzerindeki Yansımaları

HALVAŞİ B.

Akademisyen Yayınevi Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları 1, Burcu AVCI AKBEL, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.59-69, 2019

2019

2019

Dilde Yöreselliğin Şarkı Söylemeye E tkisi

HALVAŞİ B.

GECE AKADEMİ EĞİTİM BİLİMLERİALANINDA ARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELER, Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.43-51, 2019

Ödüller

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Gençlik Kategorisi 1. lik Ödülü

Ohrid Koro Festivali

Ağustos 2018

Ağustos 2018

En iyi Sahne Performansı

Ohrid Koro Festivali

Aralık 2017

Aralık 2017

TÜRKİYE'NİN 10 Başarılı Genci Jüri Özel Ödülü

Jcı Toyp Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

Gençlik Kategorisi 1. lik Ödülü

Venezia İn Musica

Nisan 2015

Nisan 2015

Gençlik Kategorisi Folk Müzik 2. lik Ödülü

Slovakia Cantat Festival

Nisan 2015

Nisan 2015

Gençlik Kategorisi 1.lik Ödülü

Slovakia Cantat Festival

Nisan 2015

Nisan 2015

Gençlik Kategorisi Barber Music 3. lük Ödülü

Slovakia Cantat Festival

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Gençlik Korosu Kategorisi 3. lük Ödülü

Floransa Santa Felice

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Kategori gençlik- 3. lük Ödülü

4. Antalya Uluslararası Koro Festivali Komitesi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Jüri Özel Ödülü ( Halk Müziği Yorumlama)

4. Antalya Koro Festival Komitesi

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Kategori Gençlik-Gençlik Korosu Kategorisi 2. lik Ödülü

Antalya Uluslararası Koro Festivali Komitesi

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Gençlik Korosu Kategorisi 2. lik Ödülü

Sopot Mundos Cantat 2011Davetli Konuşmalar

Aralık 2020

Aralık 2020

Koro ve Yönetimi

Konferans

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Yarışma

Makedonya Ohrid Uluslararası Koro Festival Jüri Üyeliği - Makedonya Ohrid Uluslararası Koro Festival Komitesi ve Ohrid Belediyesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Yarışma

Sansev Ulusal Koro festivali - Sansev Koro Festivali