Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Subkutan Antikoagülan Alan Hastalarda Karın ve KolBölgelerindeki Hematom Gelişimi ve Ağrı Şiddetinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.60-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin parenteral ilaç hazırlama becerilerinin gelişimi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi-HEAD, cilt.13, ss.139-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assciation between Cognitive and Social Factors and Metabolic Control Parameters in Patients with Type 2 Diabetes

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, ss.1-8, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roy Adaptasyon Modeline Göre Bir Hemşirelik Bakım Planı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.130-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı

International Journal of Human Sciences./ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.209-220, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Modellerinden Roy Adaptasyon Modeli

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.255-259, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enteral beslenme: Bakımda güncel yaklaşımlar

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.116-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Enteral Beslenme: Bakimda Güncel Yaklaşımlar

Anadolu Hemşirelik veSağlık Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.116-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.33-45, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşire Öğrencilerin Kendilerine Uygulama Yapmalarına İlişkin Hastaların Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.25-32, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi İle Uyku İlişkisi

Nefroloji Hemşireliği Dergisi, ss.32-36, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visiting in ICUs The Opinions of Nurses and Patients Relatives

Connect Critical Care Nursing in Europe, cilt.1, ss.87-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemşirelik Forumu, cilt.2, ss.257-261, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.3, ss.10-14, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Santral Venöz Basınç (CVP) Kateterlerini Doğru Kullanıyor muyuz?

Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, cilt.1, ss.91-95, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanın Hastaneden Taburcu Edilmesinde Hemşirenin Rolünün Değerlendirilmesine İlişkin Bir Çalışma

Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.83-88, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KENDINDEN KLEMPLI FOLEY SONDANIN ÜRINER SISTEM ENFEKSIYONUNA VE HEMŞIRE İŞ YÜKÜNE ETKISI

5. ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.78

ANXIETY AND COMFORT LEVELS OF PATIENTS: KNOWING INTENSIVE CARE INDICATION IN PREOPERATIVE PERIOD AND RELATION TO INTENSIVE CARE IN POSTOPERATIVE PERIOD

2.ULUSLARARASI 10.ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.398

Hemşirelik Eğitiminde Etik Dersinin Önemi

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.161

A STUDY OF THE ETHICAL SENSITIVITY OF NURSES

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.139

DİYABET HASTALARINDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ SOSYODEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.149

Reiki: Hemşirelik Uygulamalarını Tamamlayıcı Terapi Yöntemi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Etik Boyutu

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014

Profesyonel Hemşirelik Eğitimi

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Diabetic Profile in Type 2 Diabetes Patients

International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014

The Place of Ozone Therapy in Type 2 Diabetes

International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014

The Relationship Between Polypharmacy and The Life Quality in The Elderly

International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014

2012-2014 NANDA Hemşirelik Tanılarının Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Sınıflandırılması

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2014

Evaluation of The Effect of Adjustment in Individuals Who Are Given Hemodialysis Treatment Education According to Roy Adaptation Model

1st International Conference of Community Public Health Nursing: Research, Education and Practice, Atina, Yunanistan, 14 - 16 Kasım 2013

Sample of Nursing Care Plan for the Individual Receiving the Treatment of Hemodialysis according to Roy’s Adaptation Model

1st International Conference of Community Public Health Nursing: Research, Education and Practice, Atina, Yunanistan, 14 - 16 Kasım 2013

The use of Roy Adaptation Model in Patient Hemodialysis Trainning

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2013

Attitudes For Children´s Rights of Parents With A Child In The 6-14 Age Group: A Pilot Study

ICNE 2012 13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.144

Görme Kaybının Görmeye Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.145

Türkiye´de Bası Yarasının Değerlendirilmesinde Braden Ölçeği´nin Kullanılması: Sistematik Derleme

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.156

Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.160

Kas İçi Enjeksiyonlarda Ağrı, Kanama ve Hematom Gelişimi Açısından Dorsogluteal ve Ventrogluteal Bölgelerin Karşılaştırılması

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.69

Roy Adaptasyon Modeline Göre Bir Hemşirelik Bakım Planı

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.83

Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Vücut Sıcaklıklarının Belirlenmesinde Farklı Termometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslar Arası Katılımlı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.65

06-24 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirmeyle İlgili Bilgi Ve Tutumları

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.268

Gölköy İlçesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.200

Tüberküloza Uyumu Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.393

Tüberküloz Hastalarında Sosyal Destek Algısının Tedaviye Uyuma Etkisi

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.393

Hemşirelik Öğrencileri Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Kullanıyor mu

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Fonksiyonel Performans ve Etkileyen Faktörler

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.392-393

Hipertansif Hastaların İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyumları

26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2010

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Atık İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, ÇEŞME-İZMİR, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.120

Hipertansif hastaların ilaç tedavisine bağlılık uyumları

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2010

Hemşirelik Öğrencilerinin Ağız Ve Diş Sağlığına Yönelik Durum Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

9. Uluslar arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, FETHİYE-MUĞLA, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010, ss.371

Sağlık Bakım Sisteminde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Eğitimi Sertifika Programı, İstanbul, Türkiye, 05 Kasım 2007

Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi

17 Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007, cilt.16, ss.151

Hemodiyaliz Hastalarının Fonksiyonel Performans Düzeyi ve İlişkili Faktörler

17 Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007, cilt.16, ss.140

İlaç Uygulamaları

Üsküdar Sağlık Grup Başkanlığı, Hemşire Hizmet-içi Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ocak 2007

Diyabetik Nefropatili Hastanın Bakımı

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2006

Fonksiyonel Performans Envanteri Kısa Formunun Hemodiyaliz Hastalarında Güvenirliğine Yönelik Bir Çalışma

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.149

Hemodiyaliz Hastalarında Kaygı Düzeyi ile Uyku İlişkisi

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.149

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kardiyovasküler Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımları

15. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2005

Hemşirelik Tanısı

75. Yıl Erenköy Fizik Tedavi ve Esenlendirme Hastanesi, Hemşire Hizmet-içi Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye, 21 Mart 2005

2. Kardiyo-Pulmoner Canlandırma Kursu

14.Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Eylül 2004

Enteral Beslenme

M.Ü. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Hemşirelik Yüksekokulu, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Sertifikalı Evde Bakım Hemşiresi Yetiştirme Kursu, İstanbul, Türkiye, 8 - 17 Haziran 2004

Baş Banyosu Verirken Yaşanan Kaygının Uygulama Başarısı ve Sürekli Kaygı Durumu ile İlişkisi

2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003, ss.494-498

1- Periferal İntravenöz Kanül Uygulamada Potansiyel Komplikasyonlar 2- Periferal İntravenöz Kanül Uygulamada Güvenlik

Becton Dickinson Firması İşbirliği İle IV Kanül Uygulama: Kurs Programı Çalışmaları Ve Kursu, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim - 30 Aralık 2001

Hemşirelerin Hijyenik Petlere İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000, ss.271-275

What do The Patients and Nurses Think About The Sex of the Nurse?

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000, ss.441-446

Sağlık ve Hijyen

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personeli Hizmetiçi Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2001

Sağlık Çalışanlarının Ayak Sağlığında Ayakkabıların Önemine İlişkin Görüşleri

I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000, ss.175

Gözlem Kağıtları, Kayıtlar ve Önemi

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi Yetiştirme Programı, İstanbul, Türkiye, 4 - 29 Eylül 2000

Hasta Kabulü ve Taburcu Edilmesi

İstanbul İli Sağlık Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Yetiştirme Programı, İstanbul, Türkiye, 4 - 29 Eylül 2000

Hemşire ve Hasta Yakınlarının Yoğun Bakım Ünitelerindeki Ziyaret Hakkında Düşünceleri.

XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. VI. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Ekim 1999, ss.274

Konstipasyona Yönelik Bireysel Çözüm Yollarının İrdelenmesi

VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, KEMER-ANTALYA, Türkiye, 13 - 16 Eylül 1999, ss.170

Kolostomili Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, KEMER-ANTALYA, Türkiye, 13 - 16 Eylül 1999, ss.174

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi

XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 1998, ss.264

Kitap & Kitap Bölümleri

Kronik Durumlar

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.89-102, 2020

Hemşirelik Kuramı Olgusu

Hemşirelik Kuramları Modelleri ve Uygulama Esasları, Ecevit Alpar Şule, Bahçecik Nefise, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-24, 2019

Kronik Durumlar

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Aslan Fatma Eti, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.91-104, 2017

Oksijen Tedavisi

Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı, BEKTAŞ HİCRAN, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.700-778, 2015

Kronik Durumlar

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.91-104, 2014

Lisanslı Hemşireler için Etik Kodları

Çağdaş Hemşirelikte Etik, Alpar Ecevit Ş, Bahçecik N., Karabacak Ü, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.518-535, 2013

İlkeli Davranış Geliştirme

Çağdaş Hemşirelikte Etik, Ecevit Alpar Ş, Bahçecik N., Karabacak Ü, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.81-97, 2013

Kronik Durumlar

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan, Editör, Adana Nobel Kitabevi, Adana, ss.105-118, 2011

Parenteral İlaç Uygulamaları

Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, NECMİYE SABUNCU,FATMA AKÇA AY, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.249-300, 2010