Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2005 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1986 - 1991 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Kronik obstrüktif akciğer hastalarında fonksiyonel performans ve etkileyen faktörler

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 1996 Yüksek Lisans

  Üst ve ast düzeydeki hemşirelerin birbirlerine karşı tutumları ile beklentilerinin karşılanması arasındaki ilişki

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi