Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ekim 2019 Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Eylül 2019 Journal of Academic Research in Nursing

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Nisan 2019 Journal of Academic Research in Nursing

    Hakemli Bilimsel Dergi