Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Akademik Tartışma Modeli: Boyutları ve Türkçe Derslerinde Uygulanması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-14, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orthography and punctuation problem in Turkey within the context of the curricula and textbooks

Educational Research and Reviews, vol.14, pp.380-387, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkileşimli Sesli Okuma ve SQ4R Okuma Stratejilerinin AnlamayaEtkisi: Karma Yöntem Araştırması

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.6, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BLOOM TAKSONOMİSİ VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ODAKLANDIĞI ARAŞTIRMA KONULARI

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, pp.213-229, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küçük Prens'in Hedef Kitlesi: Çocuklar mı, Yetişkinler mi?

Synergies Turquie, vol.10, no.17, pp.107-121, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkna Edici Metinleri Değerlendirmek İçin Bir Rubrik Önerisi ve Rubriğin Kullanılabilirliği

International Journal of Language Academy, vol.4, pp.183-204, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi)

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Derslerinde Akademik Tartışma Modelinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Durum İncelemesi

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.139-153

Öğretim Kademelerinde Yazım Kurallarıyla İlgili Sorunlar

Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2017

Yeni Yaklaşımlar Işığında Türkçe Öğretmeni Yetiştirme

Yeni Yaklaşımlar Işığında Öğretmenlik Mesleği, Kırıkkale, Turkey, 23 November 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımda Fiilimsi Kullanma Becerilerininİncelenmesi (İstanbul/Zeytinburnu İlçesi Örneği)

SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING - ISLET2. ULUSLARARASI DIL EĞITIM VE ÖĞRETIMI SEMPOZYUM – UDES2016, Belgrade, Serbia And Montenegro, 25 - 27 May 2016

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMPOLİTİKALARI SEMPOZYUMU07-09 ARALIK 2005, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005, pp.437-448

Books & Book Chapters

Siyaset ve İnsan

in: Türkçeye Yolculuk - Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı B-1, Hayati Develi,Cemal Yıldız,Ahmet Karadoğan,Mustafa Balcı,İbrahim Gültekin,Deniz Melanlıoğlu,Alpaslan Okur, Editor, Kesit Akademi, İstanbul, pp.8-20, 2017

Siyasetten Magazine

in: Türkçeye Yolculuk - Türkçe Öğretim Seti Çalışma Kitabı - B-1, Hayati Develi,Cemal Yıldız,Ahmet Karadoğan,Mustafa Balcı,İbrahim Gültekin,Deniz Melanlıoğlu,Alpaslan Okur, Editor, Kesit Akademi, İstanbul, pp.6-13, 2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Nitelikleri

in: Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı, Hayati Develi,Cemal Yıldız,Mustafa Balcı,İbrahim Gültekin,Deniz Melanlıoğlu, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.325-360, 2017

Türkçe 2

in: İlköğretim Türkçe 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Saliha Yavuz, Editor, Erdem Yayınları, İstanbul, pp.1-384, 2005

Türkçe 2

in: İlköğretim Türkçe 2 Ders Kitabı, Saliha Yavuz, Editor, Erdem Yayınları, İstanbul, pp.1-144, 2005

Türkçe 5

in: İlköğretim Türkçe 5 Öğrenci Çalışma Kitabı, Saliha Yavuz, Editor, Erdem Yayınları, İstanbul, pp.1-160, 2005

Türkçe 2

in: İlköğretim Türkçe 2 Öğrenci Çalışma Kitabı, Saliha Yavuz, Editor, Erdem Yayınları, İstanbul, pp.1-160, 2005

Türkçe 5

in: İlköğretim Türkçe 5 Ders Kitabı, Saliha Yavuz, Editor, Erdem Yayınları, İstanbul, pp.1-160, 2005

İletişim ve Dil

in: Yazılı ve Sözlü Anlatım, Latif Beyreli, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.4-36, 2005

Yazılı ve Sözlü Anlatım

in: Yazılı ve Sözlü Anlatım, Latif Beyreli, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-298, 2005

Güzel Konuşma ve Yazma

in: Liseler İçin Güzel Konuşma ve Yazma, Gülşen Seyhan Alışık,Latif Beyreli, Editor, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.1-164, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Osmanlı

Yeni Türkiye Yayınları, pp.518-523, 1999