General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Turkish And Social Science Education, Department Of Turkish Education
Research Areas: Education in Turkish Language, Modern Turkish Language

Metrics

Publication

32

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

37

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals

Biography

Yükseköğrenimini, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü mezunu olarak 1986 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 1988 yılında, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ana Bilim Dalında “Lehcetü’l-Lügat” adlı teziyle; doktora eğitimini 1994 yılında, MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Ana Bilim Dalında “Şerifî-Şehname Tercümesi II” adlı teziyle bitirdi.

1987 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 1998 yılında aynı fakültenin Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak devam etti. 2001 yılında öğretim üyesi oldu. 2014 yılında Türkçe Eğitimi alanında doçent, 2020 yılında profesör unvanını aldı. Hâlen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.