Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Clinical gap changes after porcelain firing cycles of zirconia fixed dentures

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, vol.6, pp.177-184, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Factors triggering the oral mucosal lesions by complete dentures

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.51, pp.100-104, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Satisfaction of the complete denture wearers related to various factors

Archives Of Gerontology And Geriatrics, vol.49, pp.126-129, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Maksillektomi hastalarında destek rehabilitasyon ve stabilite

AdDD, vol.27, pp.20-26, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Maksillektomi Hastalarında Protetik Tedavi

AdDD, vol.26, pp.18-25, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The use of a stent-resin-bonded splint combination to stabilize a free gingival autograft

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, vol.81, no.2, pp.215-217, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Zirkonyum Oksit Altyapı ve Veneer Seramik Bağlantı Mekanizması ve Bağlantıyı Etkileyen Faktörler

European Journal of Research in Dentistry, vol.1, no.3, pp.63-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sabit Protetik Restorasyonlarda Marjinal Adaptasyon

Marmara Dental Journal, vol.1, pp.35-43, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zirkonyum oksit altyapı ve veneer seramik bağlantı mekanizması ve bağlantıyı etkileyen faktörler

European Journal of Research in Dentistry, vol.3, pp.63-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CAD-CAM İnley Onley Restorasyonların Klinik Takibi

European Journal of Research in Dentistry, vol.2, pp.53-62, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Clinical Success of Inlay-Retained Fixed Partial Dentures

Clinical and experimental health sciences, vol.6, no.4, pp.178-186, 2016 (International Refereed University Journal)

OBSTRUKTİF UYKU APNESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.138-145, 2016 (National Refreed University Journal)

Travmaya Bağlı Periodontal Problemli Vakada Anterior Estetik Restorasyon Vaka Raporu

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, vol.16, pp.56-59, 2016 (National Refreed University Journal)

Tam Protez yapımında Teorik ve Pratik Eğitimin Sübjektif Değerlendirilmesi

Atatürk üniv Diş Hek Fak Derg, vol.26, pp.439-445, 2016 (National Refreed University Journal)

KONJENİTAL SERT VE YUMUŞAK DAMAK DEFEKTİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU VAKA RAPORU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konjenital Sert ve Yumuşak Damak Defektinin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.0, 2016 (National Refreed University Journal)

İZOLE ÇOKLU DİŞ EKSİKLİĞİ OLGUSUNA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM BİR YILLIK TAKİP

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN RENK ÖLÇÜM BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.199-204, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Konvansiyonel Bölümlü Protez Ve Hassas Tutuculu Bölümlü Protezlerin Hasta Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.318-326, 2015 (International Refereed University Journal)

Mezial ve Distal Uzantılı İmplant Üstü Sabit Protezler

Mezial ve Distal Uzantılı İmplant Üstü Sabit Protezler., vol.154, pp.34-37, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Klinikte Tam Seramik Sistemler

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., vol.5, pp.41-46, 2012 (Other Refereed National Journals)

Klinikte Zirkonya Esaslı Seramikler

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., vol.5, pp.91-97, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kimyasal yapılarına göre tam seramik restorasyonlar

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., vol.19, pp.61-67, 2009 (Other Refereed National Journals)

Silikon Bazlı daimi yumuşak astar materyallerin renk stabilitesinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., vol.18, pp.41-46, 2008 (Other Refereed National Journals)

Agresif Periodontitisli Hastada Fiber Splint Uygulaması

Yeditepe Klinik, Yeditepe Univ Diş Hek Fak. Dergisi, vol.2, pp.39-45, 2008 (Other Refereed National Journals)

Diş Hekimliğinde zirkonyum

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, vol.16, pp.41-45, 2006 (Other Refereed National Journals)

Renkleşme ve Canlı Dişlerde Beyazlatma

Diş Hekimliğinde Klinik, vol.15, pp.32-41, 2002 (Other Refereed National Journals)

Dişhekimliğinde Renk ve Renk Seçimi

Diş Hekimliğinde Klinik, vol.15, pp.77-83, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Maksiller Defekt Vakasının Kuron-içi Resilient Hassas Bağlantı ile Protetik Rehabilitasyonu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.203-212

AŞIRI AŞINMIŞ DİŞLERE SAHİP HASTANIN PROTETİKREHABİLİTASYONU: 6 AYLIK TAKİP

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.279-283 Sustainable Development

ANTERİOR DİASTEMALARIN TAM SERAMİK İLE REHABİLİ-TASYONUNDA ‘DİAGNOSTİK WAX UP’

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.134-138

PROTETİK REHABİLİTASYONLARDA LAZERUYGULAMALARI: VAKA SERİSİ

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 April 2019

Tek Taraflı Maksilektomi defekti Bulunan Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

TÜBEREKTOMİ HASTALARI İÇİN OBTURATÖR YAPIMI: VAKA RAPORU

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Maksiller defektin protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Maksiller Defektlerin Obtüratör İle Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu:Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Hemi-Maksillektomi Hastalarının Protetik Tedavis: Olgu Sunu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Kazanılmış Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.304

Tüberektomi Hastaları İçin Obturatör Yapımı: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Hemimaksiller Defektli Hastanın Protetik Rehabilitasyonu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018

Dikey Bouytu Azalmış bir Hastanın Tüm Ağız Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekiliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.71-72

Hamimaksiller Defektli Hastanın Protetik Rehabilitisayon

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 May 2018

Bazal Hücreli Karsinomun Tekrarlanmasına Bağlı Olarak Meydana Gelen Yumuşak Damaktaki Açıklığın Kapatılması: Vaka Raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.386

Total Maksillektomi Hastasının Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

Periodontal Desteğini Kaybetmiş Dişlerin Sabit Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017

Anterior Estetiğin Lityum Disilikat Tam Seramik Kronlarla Düzeltilmesi: Adım Adım Tedavi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.152-153

Aksiller Subtotal Defektli Hastanın Protetik Rehatibilitasyonu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

Yumuşak Damak Defektli Hastanın Protetik Rehabilitasyonu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.383-384

Aşırı Madde Kayıplı Dişlerin Maksiller Sabit ve Mandibular Hareketli Protezlerle Rehabilitasyonu:Maltidisipliner Yaklaşım

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.326-327 Sustainable Development

Tam Protez Yapımında Teorik ve Pratik Eğitimin Sübjektif Değerlendirilmesi

. 5. Uluslararası TPID Palandöken Kış Sempozyumu, 18 - 20 March 2016

Yüzde fasiyal asimetrinin protetik rehabilitasyonu 7 yıllık klinik takip

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 November 2015

Books & Book Chapters

Yüz Protezlerinde Ölçü

in: Diş Hekimliği Pratiğinde Çene Yüz Protezlerine Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Canan Akay, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.167-175, 2021

Göz Defektleri ve Protezleri

in: Diş Hekimliği Pratiğinde Çene Yüz Protezlerine Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Canan Akay, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.209-217, 2021

Burun Defektleri ve Protezleri

in: Diş Hekimliği Pratiğinde Çene Yüz Protezlerine Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Canan Akay, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.203-208, 2021

Yüz Protezlerinde Retansiyon ve Stabilite

in: Diş Hekimliği Pratiğinde Çene Yüz Protezlerine Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Canan Akay, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.177-184, 2021

Recording Maxillomandibular Relations

in: Complete Denture Prosthodontics, Yasemin Özkan, Editor, Springer, London/Berlin , İstanbul, pp.267-292, 2018

Çeneler arası ilişkilerin tespiti

in: Tam protezler problemler ve çözüm yolları, Prof.Dr. Yasemin Özkan, Editor, Quintessence Publishing Türkiye, İstanbul, pp.291-322, 2017

Endodontide tedav,i görmüş dişlerin restorasyonu

in: Endodonti, Selmin Aşçı, Editor, Quintessence, pp.505-532, 2014

Çeneler arası ilişkilerin tespiti (Bölüm 11)

in: TAM PROTEZLER VE İMPLANTÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI, , Editor, Vestiyer Yayın Grubu, pp.311-343, 2012

Expert Reports

T.C. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne,

T.C. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’, pp.5, İstanbul, 2009