Endüstriyel kaza geçirmiş hastada serbest yumuşak doku greftini sabitlemek için kullanılan akrilik rezin stendin kompozit rezin bağlantılı metal splint ile kombine uygulanması


TÜRKER Ş. B. , Halis S.

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri