Total ve hareketli bölümlü protez kullanan hastalarda TME rahatsızlıklarına bağlı oluşan sübjektif bulguların ve parafonksiyonel alışkanlıkların süreye bağlı olarak değerlendirilmesi


TÜRKER Ş. B. , Nazlı B.

. 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015