Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Ekonomik Faaliyet Dalgalanmalarının Analizi: Alternatif Filtrelerle Dinamik Faktör Modellemesi

Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, cilt.16, ss.19-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOMİK DALGALANMALARIN SİGORTA ŞİRKETLEİRNİN PAZAR PAYLARI VE PRİM ÜRETİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.95-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An International Comparison on Excessive Credit Expansion, Credit Guarantee Programs and The Risks Arising

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, cilt.23, ss.83-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kredi Portföylerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Risk İlişkisi: Türkiye Örneği

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.12, ss.344-358, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Temelli Riskleri Önlemede Mevduat Sigortası Uygulamalarının Rolü ve Etkileri

Avrasya İşletme ve Ekonomi Dergisi, cilt.21, ss.54-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Dışa Açık Ekonomilerde Makro Finansal Şoklar ve Para Politikalarının Etkinliği: Türkiye Örneği

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.459-472, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kredi Riski ile Sektörel Yoğunlaşma İlişkisi

Avrasya İşletme ve Ekonomi Dergisi, cilt.20, ss.159-175, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makro Finansal Şoklar ve Banka Krizlerinin Etkileşimi: Türkiye Örneği

Avrasya İşletme ve Ekonomi Dergisi, cilt.20, ss.143-158, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Kaynaklı Ekonomik Şokların Türkiye’de Para Politikalarına Etkileri: SVAR Analizi

Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, cilt.12, ss.36-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde Büyüme Sürecinde Tasarrufların Rolü ve Belirleyicileri

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.117-151, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In the Debt Crisis Axis Income-based Determinants of Insurance Premium Production In Europe

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.18, ss.179-194, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Şüpheli Banka Kredileri ve Kredi Açığının Döngüsel Etkileşimleri

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.21-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörünün Ekonomik, Politik ve Yasal Çerçevede Değerlendirilmesi

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, cilt.6, ss.66-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Takipteki Ticari Banka Kredileri ve Kredi Açığı Arasındaki Nedensellikler

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, cilt.12, ss.93-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between corporate governance and foreign ownership of the banks in developing countries

Contaduría y Administración, cilt.62, ss.1627-1642, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Hane Halkı Tasarruflarının Makro Ekonomik Belirleyicileri

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.54, ss.61-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Sektörüne Dinamik Etkileri

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde KrizlerinBanka Performansına Etkileri

Bankacılar Dergisi, cilt.28, ss.25-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role and Importance of Credit in Banking Crises: An Analysisof Developed and Emerging Economies

Eurasian Review of Business and Finance, cilt.1, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Kredi Riskinin Belirleyicileri Temelinde Banka Sıralaması

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long-term Relationship Between Internet Banking and Bank Performance in Europe

Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, cilt.6, ss.74-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Ramadan Effect by GJR-GARCH Model: Case of Borsa Istanbul

OECONOMIA COPERNICANA, cilt.7, ss.593-612, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Makro Finansal Bağlantılar ve Kredi Portföyü Kalitesine Etkileri

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.25-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa da Sigorta Prim Üretimi Gelir ve Satın Alma Gücü Arasındaki Uzun Dönem Denge İlişkileri

İktisat Politikaları Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between the Credit to GDP Gap and Systemic Banking Crisis The Case of Turkey

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.681-697, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kredi Portföy Kalitesinin Belirleyicileri ve Makro Finansal Bağlantıların Rolü

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.53, ss.49-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance Evaluation of Turkish Commercial Banks UsingAHP and TOPSIS

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, cilt.5, ss.53-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan da Banka Karlarının Belirleyicileri

Akademik Bakış Dergisi, ss.689-704, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.485-502, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interaction Between Internet Banking and Bank Performance The Case of Europe

Procedia: Social and Behavioral Sciences, ss.369-375, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Innovations on Bank Performance The Case of Electronic Banking Services

Procedia: Social and Behavioral Sciences, ss.369-375, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Büyük Ölçekli Bankalar Açısından Münferit ve Sistemik Risklerin Analizi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.7, ss.377-408, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STARMA Models Estimation with Kalman Filter The Case of Regional Bank Deposits

Procedia: Social and Behavioral Sciences, cilt.195, ss.2537-2547, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Karların Sürekliliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, ss.243-257, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Değişkenli Filtrelerle Türkiye İçin Kredi Açığı Tahmini ve Kestirimi

İktisat, İşletme ve Finans, cilt.30, ss.9-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kredi Portföylerinde Sektörel Yoğunlaşma ve Risk İlişkisi Türk Ticari Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.9, ss.127-147, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profit Percictency in Insurance Sector The Case of Turkey

Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, cilt.5, ss.38-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Profit Persistency in the Insurance Sector The Case of Turkey

Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations, cilt.5, ss.38-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of Interaction between Growth and Profitability on the Basis of Growth Persistency The Case of Turkey

American Journal of Economics, cilt.4, ss.219-225, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalitatif VAB Modelleri ile Türkiye de Durgunlukların Kestirimi

Business and Economics Research Journal, cilt.2, ss.23-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Kredi Portföylerinin Yönetiminde Ödememe Riski Analizi Kalman Filtresine Dayanan Alternatif Bir Yöntem Önerisi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.30, ss.71-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Durgunlukların MARS Yöntemi ile Tahmini ve Kestirimi

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.71-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Değişkenli Rejim Değişimi Modelleri ile Türkiye de Durgunlukların Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.48, ss.49-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Enflasyon ve Nispi Fiyat Değişkenliği İlişkisi VABHO Modelleriyle Uzun Dönem Analizi

İ.Ü. İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, cilt.6, ss.40-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İller Temelinde Enflasyonun UZABHO Modellemesi ve Tahmini

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.28, ss.1-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzay Zaman Ardışık Bağlanım Hareketli Ortalama Modelleri ve Tahmin Süreci Türkiye de Bölgesel Banka Mevduatları Üzerine Bir Uygulama

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.2, ss.47-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Performansa Dayalı Risk Modellemesi ve Tahmini Alternatif Bir Model Önerisi

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.47-67, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Sistemleri Türk Bankacılık Sektörü için Bir Model Önerisi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.4, ss.9-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Kırılganlık Krizlerin Etkilerini Öngörmek ve Korunabilmek

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar, cilt.1, ss.251-264, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Kırılganlık

TBB Bankacılar Dergisi, ss.30-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Enflasyon Sürekliliğinin ABKBHO Modelleriyle Analizi

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, cilt.9, ss.249-257, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektöründe Finansal Performans Modellemesi ve Analizi

TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, ss.29-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Bölgesel Enflasyon Yakınsamasının Analizi

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, cilt.8, ss.177-186, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Merkez Bankası Müdahalelerinin Döviz Kurlarının Oynaklığına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.2, ss.27-61, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinamik Mekan Zaman Panel Veri Modelleriyle Türkiye de Bölgesel Enflasyon Yakınsamasının Analizi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.1-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi II

Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma ve İnceleme Tebliğleri, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi I

Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma ve İnceleme Tebliğleri, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de İstikrar Sürecinin Maliyetleri YVAB SVAR Yöntemiyle Fedakarlık Oranının Tahmini

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, cilt.5, ss.163-171, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde Enflasyon Beklentilerinin Rasyonelliğinin Sınanması

Bahçeşehir Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.64-83, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiyat İstikrarı Sürecinde Uygun Enflasyon Hedefinin Belirlenmesi

Active Finans Dergisi, ss.48-54, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının MARS Yöntemiyle Tahmini

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.28, ss.431-454, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Beklenmeyen Ekonomik ve Siyasal Olayların Enflasyon Üzerindeki Etkileri

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.5, ss.211-217, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Para İkamesi Ülkelerarası Enflasyon Transferi ve Uluslararası Döviz Kuru Rejimi Tartışmaları

TBB Bankacılar Dergisi, ss.60-77, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyonun Finansal Aracılara Etkileri

Sigorta Dergisi, ss.42-47, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Para Talebinin İstikrarı Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Araştırma ve İnceleme Yazıları, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye de Uygulanabilirliği

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Araştırma ve İnceleme Yazıları, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de 1980 95 Döneminde Para Politikalarının Gelişimi

M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Araştırma ve İnceleme Yazıları, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Banka Performansını Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler

ASEAD V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019, ss.123

Türkiye İçin Bir Finansal İstikrar Endeksi Önerisi

I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.909-920

Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Kredi Garanti Programları ve Risk Potansiyelleri

I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.921-935

Bounds of Macrofinance and the Quality of Credit Portfolio in Emerging Economies

ICBFP’20183RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Nisan 2018, ss.47

International Insurance Industry and Systemic Risk

ICBFP’20183RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BANKING AND FINANCE PERSPECTIVES, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Nisan 2018, ss.46

Stock Split Announcement and Ex-date Effect on Turkish Stock Market: Case of Borsa İstanbul

3.rd Annual International Conference on Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim - 27 Aralık 2017

The Effect of Bank’xxs Profitability on Performance: AHP Application

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.71-72

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Şüpheli Banka Kredileri ve Kredi Açığının Döngüsel Etkileşimleri

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.75-76

Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Şirketlerinin Pazar Payları ve Prim Üretimleri Üzerine Etkileri

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.71-72

The Effect of Financial Crises on Banking Performancein Developed and Emerging Economies

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017, ss.13-28

The Effect of Income Expenditure Ratio on Bank’xxs Performance: AHP Application

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.66

Takipteki Ticari Banka Kredileri ve Kredi Açığı Arasındaki Nedensellikler

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.104

Türk Sigorta Sektörünün Ekonomik, Politik ve Yasal Çerçevede Değerlendirilmesi

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.99

Cyclicality of Credit Risk in Emerging Market Economies

The 2nd International Conference on Banking Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017, ss.26

Elektronik Bankacılık Ürünlerinin Bankaların Performans ve Maliyetleriyle Etkileşimleri

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.478-488

Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Dengesizliklerin Etkileşimleri Kırılgan Sekizli Örneği

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.427-439

Performance Ranking of Foreign Banks in Turkey TOPSIS Application

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.967-973

Long term Relationship between Internet Banking and Bank Performance in Europe

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1689-1701

Effects of Hotels Location and Stars on Preferences of Alternative Customer Types Antalya Case

International Conference on Social Sciences and Humanities - Challeenges: from Diversity to Synergy, Skopje, Makedonya, 13 Mayıs 2015 - 15 Mayıs 2016

Interact of Macroeconomic Imbalances Emerging Economies The Case of Fragile Eight

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1669-1688

Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Modelleri Deneysel Çalışmaların Bulguları Işığında Teorik Bir Model Önerisi

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011: Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü – Reel Sektör İlişkisi, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2010, ss.451-486

Bankacılık Krizi ve Erken Uyarı Sistemleri Ampirik Bulguların Işığında Teorik Bir Model Önerisi

Uluslararası Finans Sempozyumu 2010: Kriz Sonrası Dönemde Finans Sektörü ve Reel Sektör Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, 10 Aralık 2015

Modelling and Estimation of Credits with Dynamic Space-Time Panel Data Methods on the Basis of the Provinces in Turkish Commercial Banking Sector

26th International-Business-Information-Management-Association Conference, Madrid, İspanya, 11 - 12 Kasım 2015, ss.818-833 identifier

Interaction Between Internet Banking and Bank Performance: The Case of Europe

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.363-368 identifier

STARMA Models Estimation with Kalman Filter: The Case of Regional Bank Deposits

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.2537-2547 identifier

Performance Evaluation and Ranking of Turkish Private Banks Using AHP and TOPSIS

Management International Conference (MIC) 2015, Portoroz, Slovenya, 28 - 30 Mayıs 2015

The Effects of Innovations on Bank Performance: The Case of Electronic Banking Services

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.369-375 identifier

Küresel Ekonomik Gelişmeler Işığında Güney Kafkasya ve Azerbaycan ın Ekonomik ve Finansal Potansiyelleri Üzerine Bir Analiz

Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, IV International Congress, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 Mayıs 2014

The Analysis of Interaction between Growth and Profitability on the Basis of Growth Persistency The Case of Turkey

EMU-SSEM EuroConference 2013: International Conference on Business, Economics and Finance, Gazimagosa, K.K.T.C., 11 - 13 Mayıs 2013

Profit Persistency in the Insurance Sector The Case of Turkey

EMU-SSEM EuroConference 2013: International Conference on Business, Economics and Finance, Gazimagosa, K.K.T.C., 11 - 13 Mayıs 2013

Ulusal Tasarruf Açığına Bağlı Olarak Artan Cari Açık Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Uluslararası Finans Sempozyumu 2012: Dünya Ekonomisinde Tasarruf Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, 08 Kasım 2012

Profit Percictency in Insurance Sector The Case of Turkey

International Conference on Business, Economics and Finance EuroConference 2013, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 13 Mayıs 2012

Uluslararası Finansal Krizler ve Yükselen Ekonomilere Etkileri Nedenler Sonuçlar Alınan Dersler ve Türkiye İçin Çıkarımlar

Uluslararası Finans Sempozyumu 2011: Yükselen Ekonomilerde Finansman: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözümler, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2011, ss.189-206

Kitap & Kitap Bölümleri

The Effects of Technology onBank Performance in Advancedand Emerging Economies:An Empirical Analysis

Handbook of Researchon Managerial Thinkingin Global BusinessEconomics, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editör, IGI Global, Hershey, PA, ss.263-280, 2019

Bounds of Macrofinance and the Quality of Credit Portfolio in Emerging Economies

Emerging Trends in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editör, Springer, ss.250-260, 2018

International Insurance Industry and Systemic Risk

Emerging Trends in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editör, Springer, ss.241-249, 2018

Faiz Oranının Vade Yapısı

Finansal İktisat, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editör, Orion Kitapevi, Ankara, ss.201-227, 2018

Kriz Sürecinde Stratejik Finansman Kararları

Stratejik Finansal Yönetim, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Serhat Yüksel, Editör, Orion Kitapevi, Ankara, ss.519-552, 2017

The Dynamic Effect of Financial Crises and Economic Volatilities on the Insurance Sector

New Challenges in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editör, Springer, Cham, ss.29-38, 2017

The Effect of Financial Crises on Banking Performance in Developed and Emerging Economies

New Challenges in Banking and Finance, Nesrin Özataç, Korhan K. Gökmenoğlu, Editör, Springer, Cham, ss.13-27, 2017

Makro Ekonomi Teori ve Politika

Nobel Yayınevi, Ankara, 2014

Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi ve Faiz Riski

Risk Yönetimi, AKHİSAR İLYAS, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.120-140, 2014

Piyasa Riski

Risk Yönetimi, AKHİSAR İLYAS, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.280-300, 2014

Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Finansal Entegrasyon Gücü, Ampirik Bulgular ve Değerlendirmeler

Tüm Yönleriyle Türkiye A B İlişkileri, AYKAÇ MUSTAFA ve PARLAK ZEKİ, Editör, Elif Kitabevi, İstanbul, ss.273-367, 2002

Türk Finans Sisteminin Ekonomik Analizi

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY KAŞİF BATU, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.269-296, 2001

Türk Bankacılık Sektörünün Geleceği

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY KAŞİF BATU, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.297-306, 2001

Türkiye’de Ticari Bankacılık Sektörü

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY KAŞİF BATU, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.113-136, 2001

Türkiye’de Finansal Sistemin Yapısı ve İşleyişi: Genel Çerçeve

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY KAŞİF BATU, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.81-112, 2001

Finans Biliminde Yeni Yönelimler ve Çağdaş Finansçının Yetiştirilmesi

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY KAŞİF BATU, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.63-78, 2001

Dünya Para Piyasalarındaki Son Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

Finans Sisteminde Yeni Yönelimler Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, TUNAY KAŞİF BATU, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.27-44, 2001

Enflasyonu Düşürme Politikalarının Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri

Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü, İAV ve AKDENET, Editör, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.105-192, 2000

Türkiye’de 1980-95 Döneminde Para Politikalarının Gelişimi

İktisat Politikası, SERİN VİLDAN, Editör, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss.259-267, 1998

Kamu Bankalarının Türk bankacılık Sektöründeki Yeri ve Etkileri

İktisat Politikası, SERİN VİLDAN, Editör, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss.105-192, 1998

Ampirik Bulgular Işığında Para Talebinin İstikrarı

İktisat Politikası, SERİN VİLDAN, Editör, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss.217-225, 1998